Byplannævnet

Historisk ankenævn oprettet i 1938 under: Indenrigsministeriet senere under: Boligministeriet og Miljøministeriet.
Nedlagt 1983.
Byplannævnet blev oprettet i hht. lov 181 af 29.04.1938 om byplaner for at behandle sager vedr. tilvejebringelsen og udstrækningen af by- og markplaner. Nævnets tilslutning var således nødvendig for at ministeren kunne træffe afgørelse i en tvist mellem f.eks. to kommunalbestyrelser eller pålægge en kommunalbestyrelse at udfærdige en byplan.
Omtalt i Betænkning 736 og omtalt i Bent Christensen doktorafhandling Nævn og råd, 1958.
Se også: By ; plan.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page