Dansk Pressenævn

Historisk ankenævn oprettet 1964 under: Justitsministeriet.
Medieansvar, betænkning 1205
I kapitel 9 gennemgås de gældende regler om god presseskik og håndhævelsen af disse regler i Danmark og de øvrige nordiske lande. Endvidere gennemgås presselovens regler om berigtigelser samt Pressenævnets, Radionævnets og Berigtigelsesnævnets kompetence. Der er i udvalget enighed om. at det presseetiske system bør lovfæstes, og at alle periodiske skrifter samt alle radio- og fjernsynsforetagender og øvrige massemedier bør omfattes af ordningen. Udvalget foreslår derfor, at der i medieansvarsloven optages en generalklausul, hvorefter massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik.
Se også: Presse
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page