Pressenævnet

Ankenævn oprettet 1992 under: Justitsministeriet.
Forsat fra: Berigtigelsesnævnet, Dansk Pressenævn og Radionævnet.
Medieansvarslov, 1991.
Kapitel 7
Pressenævnet
§ 41. Der oprettes et Pressenævn ...
§ 43. Pressenævnet træffer afgørelse i sager om,
1) hvorvidt der er sket en offentliggørelse, der er i strid med god presseskik, jf. § 34, og
2) hvorvidt et massemedie efter reglerne i kapitel 6 er forpligtet til at offentliggøre et genmæle, herunder om genmælets indhold, form og placering.
Se også: Presse.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page