krigsforbrydelse

Forbrydelse mod menneskeheden under krig. Forbrydelser begået af soldater og deres overordnede under krig; konventionsbrud - overtrædelse af international lov, ved dansk lov og krænkelser af menneskerettigheder under krig, borgerkrig og oprør. Også anvendelse af eller trussel om anvendelse af atomvåben og kernevåben anses i fokeretten for at være krigs­forbrydelser.
Første danske definition af krigsforbrydelser fra 1946:
Strafansvar efter Lov om Straf for Krigsforbrydelser 'kan endvidere ud over de i § 1 nævnte Tilfælde paalægges for Krigsforbrydelser eller Forbrydelser mod Menneskeheden saasom Mord, Mishandling af civile, Fanger eller søfarende, Drab af Gidsler, Plyndring af offentlig eller privat Ejendom, Rekvisition af Penge eller andre Værdier, Indgreb i Statsforfatningen, Paalæg af kollektive Straffe, Sprængning eller anden Ødelæggelse, alt for saa vidt de paagældende Handlinger er foretaget i Strid med de for Besættelse og Krig gældende folkeretlige Regler, samt endvidere for Deportation eller anden Forfølgelse af politiske, racemæssige eller religiøse Grunde i Strid med danske Retsgrundsætninger og i øvrigt for Handlinger, der, selv om de ikke er nævnt foran, dog omfattes af Artikel 6 i Statut for den internationale Militærdomstol, jfr. Udenrigsministeriets Bekendtgørelse, Lovtidende C. Nr. 7 af 13. November 1945. § 3.'
Der har været krigsforbrydelser lige så længe der har været krige.
Katalog over krigsforbrydelser udarbejder efter første verdenskrig af folke­retseksperter.
Eksempler på krigsforbrydelser under anden verdenskrig: japanske soldaters anvendelse af sexslaver fra Filippinerne, Indonesien, Kina, Korea og Taiwan før og under anden verdenskrig; spionage, sabotage og landsforrædderi, angreb mod skoler, hospitaler, seksuelle overgreb og anvendelse af børnesoldater under 15 år.
Krigsforbrydelser søges straffet efter både første og anden verdenskrig gennem internationale domstole som for Tysklands vedkommende ved Nürnberg-processens Militærdomstol; senere ved Den internationale kriminalitetsdomstol i Haag; ved FNs krigsforbrydertribunal i Haag; ved private initiativer som Russell-tribunalet under Vietnamkrigen og ved private sagsanlæg. I Danmark behandles sager om krigs­forbrydelser ved Statsadvokatur for særlige internationale straffesager.
Se også: Blodrus ; damage control ; folkemord ; koncentrationslejr ; Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records Interagency Working Group - http://www.archives.gov/iwg/ ; Operation Condor ; Operation Phoenix ; tortur.

Litteratur

War Crimes, War Criminals, and War Crimes Trials: An Annotated Bibliography and Source Book.
- Westport : Greenwood Press, 1986.
Beckett, Patrick: Amerikanske soldater vidner til massakre. I: Information, 07/03/2002
Langvad, Jacob: Sharon igen i Belgiens sigtekorn : Belgien smider igen snøren ud efter Sharon for den nuværende ministerpræsidents ansvar i Chabra og Shatia-massakren i 1982. I: Information, 01/24/2003.
Madsen, Lars: Krigsforbrydelser glemmes. I: Information, 01/17/2003.
Rockwell, Paul: US War Crimes and the Legal Case for Military Resistance .
http://www.informationclearinghouse.info/article8738.htm
Russell, Bertrand: Krigsforbrydelser i Vietnam.
- København, Spektrum, 1967. - 177 s.
Røder Ulla: Medvirk til forhindring af krigsforbrydelser.
Sørensen, Allan: Dømt i udlandet : Krigsforbrydelser kan få alvorlige konsekvenser for udsendte danske enheder. I: Information, 07/01/2002.
UN denounces rape as 'war crime'.
War Crimes Committed by the United States in Iraq and Mechanisms for Accountability. / Consumers for Peace ; Karen Parker. 2006.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page