Libanon

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi:: Mellemøstlig  republik med grænser til Israel og Syrien og med kystlinje til Middelhavet. Del af Levanten.
Natur: World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker. The Peace Palace Library:
Bibliography on Water Resources and International Law. .
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Seljuk Sultanatet 1037-1194. Det ottomanske rige 1516-. Besat af Egypten 1832-1840. Emiratet Libanon 1840-1842. Annekteret af Frankrig 1860-1861 Besat af Syrien oktober 1918. Fransk  mandatområde 1918-1943.
Poliak, Abraham N.: Feudalism in Egypt, Syria, Palestine, and the Lebanon 1250-1900. (1939).
http://www.archive.org/details/feudalisminegypt17poli
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Churchill, Charles Henry: The Druzes and the Maronites under the Turkish rule from 1840 to 1860, 1862.
http://dlxs2.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=cdl;idno=cdl324
Iran-Contraskandalen, 1985, 1986, 1987. Towerkommissionnen 1986. Danske skibes transporter af våben til Iran 1986.
Report of the congressional committees investigating the Iran- Contra Affair 1987, Vol. 1-36!
http://www.archive.org/details/reportofcongress0187unit ...etc.
Brug: United States. Congress. House. Select Committee to Investigate Covert Arms Transactions with Iran, som søgeterm.
Militærkup: 1961.
Kultur:
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Musik:
Musikundervisning og pædagogik:
Musikhistorie:
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Libanon er medlem af Den arabiske liga, FN.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Lebanon.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Lebanon.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Islam, også maronitter og kristne mindretal.
Sociale forhold: UN General Assembly, Sixty-sixth session: Children and armed conflict: Report of the Secretary-General. 2012. - 51 s.
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Landet beskrives aktuelt af den amerikanske kongres forskningstjeneste som værende et skattely.
/ The country is currently described by the U.S. Congress Research Service as a tax haven.
/ Le pays est actuellement décrit par le Service de recherche du Congrès américain comme un paradis fiscal.
/ El país está descrito por los EE.UU. Servicio de Investigación del Congreso como un paraíso fiscal.
/ Das Land wird derzeit von der US-Kongress Forschungsdienst als Steueroase beschrieben.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page