Lilleasien

Græsk: Den halvø som i dag udgør den asiatiske del af Tyrkiet, Anatolien, der ligger mellem Bosporusstrædet, Dardanellererne, Marmarahavet, Middel­havet, Sortehavet og Det ægæiske hav.
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
Geologi og jordbundsforhold: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Historie:
Oldtiden / Antiquity.
Palæontologi / Megafauna.
Stenalderen / Stone Age.
Astronomi kulturarv og arkæoastronomi.
Bronzealderen / Bronze Age.
Helleristninger / Petroglyph.
Jernalderen / Iron Age.
Astronomy and world heritage: Across time and continents. / : Mikhail Ya. Marov et al. Kazan Federal University, 2016.
Se også: Allianoi, Grækenland ; Milet.

Litteratur

Ramsay, W. M. : The Historical Geography of Asia Minor.
'This classic work was written by the distinguished archaeologist and New Testament scholar W. M. Ramsay (1851-1939). The Historical Geography of Asia Minor (London, 1890; reprinted numerous times) is a thorough treatment in 538 pdf pages. Unfortunately, the book's maps are not present. However, Ramsay's maps are available in another Internet Archive download: Maps of Asia Minor, the Caucasus and Neighbors in Antiquity'.
http://www.archive.org/details/TheHistoricalGeographyOfAsiaMinor
Brooks, E. W.: The Arabs in Asia Minor (641-750) from Arabic Sources.
'This study, which appeared in the Journal of Hellenic Studies vol. 18 (1898) pp. 182-208, was written by the distinguished historian and Syriac scholar E. W. Brooks'. - http://www.archive.org/details/TheArabsInAsiaMinor641-750FromArabicSources
Gardner, Percy: New chapters in Greek history, historical results of recent excavations in Greece and Asia Minor (1892)
- http://www.archive.org/details/newchaptersingr03gardgoog


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page