NaturErhvervstyrelsen

Historisk styrelse oprettet 2011 under: Miljø- og Fødevareministeriet.
Forsættes 2017 som: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
Forsat fra: FødevareErhverv, Fiskeridirektoratet og dele af Plantedirektoratet.
Årsrapport 2016. / : NaturErhvervstyrelsen (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen pr. 1. februar 2017)
NaturErhvervstyrelsens hovedopgave er at administrere EU's landbrugs- og fiskeristøtte, herunder udbetale ca. 9 milliarder kroner om året i tilskud til landbrug og fiskeri. Alle udbetalinger er sket rettidigt i forhold til målene i resultatkontrakten. Dette er særligt tilfredsstillende i forhold til styrelsens udbetaling af EU's direkte landbrugsstøtte (Grundbetaling), da denne udgør ca. 6,5 mia. kr. årligt, hvilket har væsentlig betydning for erhvervets driftsøkonomi. De øvrige sagsbehandlingsmål vedrørende EU's landsdistrikts og fiskeriprogrammer er ligeledes opfyldt.
Se også: Erhverv ; natur ; økonomi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page