Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Historisk styrelse oprettet 2017 under: Miljø- og Fødevareministeriet.
Forsættes 2017 som Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen.
Velkommen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 1. februar 2017
NaturErhvervstyrelsen får nyt navn, men opgaven er den samme: At skabe de bedste rammer for landbrugs- og fiskerierhvervet
Fra i dag får NaturErhvervstyrelsen nyt navn. Fremover hedder styrelsen Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Navneskiftet sker for at skabe større klarhed om styrelsens kerneopgave som erhvervsstyrelse og for at undgå forvirring i forhold til Naturstyrelsen, som er en anden af Miljø- og Fødevareministeriets styrelser.
Navneskiftet sker i forbindelse med en ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet, hvor man har samlet ministeriets institutioner i fire selvbærende og brugerorienterede styrelser: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Årsrapport 2017. / : Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 2018.
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen var i 2017 en institution under Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsens over-ordnede mål var at skabe rammerne for et konkurrencedygtigt landbrug og fiskeri samt at sikre tilfredse kunder og samarbejdspartnere, som opfatter styrelsen som kompetent, effektiv og serviceminded.
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen eksisterer som følge af Kgl. Resolution d. 7. august 2017, hvormed fiskeriområdet overgik til Udenrigsministeriets ressort, ikke længere som institution. I henhold til retningslinjerne for ressortdeling afsluttes 2017-regnskabet samlet inden for rammen af den hidtidige organisering.
Landbrugsstyrelsen er rammen for landbrugsområdet, mens fiskeriområdet er overgået til Udenrigsministeriet, herunder dels den pr. 24. november 2017 oprettede Fiskeristyrelse og dels Udenrigsministeriets departement.
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har flyttet omkring 300 arbejdspladser til Sønderjylland
Pressemeddelelse fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen d. 1. juni 2017
1. juni har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen flyttet langt størstedelen af de udflytningsberørte arbejdspladser på landbrugsområdet til Augustenborg og Tønder. Dermed har styrelsen gennemført udflytningen af cirka 300 arbejdspladser siden 2016.
Farvel til erfarne medarbejdere
36 af medarbejderne fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i København er flyttet med til enten Augustenborg eller Tønder. At flere ikke er flyttet med, har medført et stort tab af erfarne medarbejdere, og det påvirker desværre også en del af de danske landmænd og fiskere, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen arbejder på at servicere, erkender Jette Petersen.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page