Miljø- og Fødevareministeriet

Dansk ministerium.
Dannet 2015 ved en sammenlægning af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Se også: Det Dyreetiske Råd ; Energiklagenævnet ; fiskeri ; forurening ; føde ; Fødevarestyrelsen ; landbrug ; Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ; miljø ; Miljøstyrelsen ; Natur- og Miljøklagenævnet ; NaturErhvervstyrelsen ; Naturstyrelsen ; Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ; Det økologiske Fødevareråd.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page