Det Økologiske Fødevareråd

Råd oprettet 1987 under: Landbrugsministeriet.
Nu under: Landbrugsstyrelsen i Miljø- og Fødevareministeriet.
Bekendtgørelse af økologiloven, 2017.
§ 4. Miljø- og fødevareministeren nedsætter Det Økologiske Fødevareråd.
Stk. 2. Det Økologiske Fødevareråd skal fremme, følge og vurdere udviklingsmulighederne for den danske økologisektor. Rådet rådgiver ministeren i spørgsmål om denne lov, regler fastsat i medfør heraf samt om gennemførelse af EU-regler og andre internationale forpligtelser, for så vidt angår den økologiske produktionsmetode. Herudover kan rådet rådgive ministeren i andre spørgsmål vedrørende økologi.
Se også: Føde ; økologi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page