Plantenyhedsnævnet

Ankenævn oprettet i 1962 under: Landbrugsministeriet. Nu under: Landbrugsstyrelsen.
Bekendtgørelse af lov om plantenyheder, 2017.
Omtalt i Betænkning 736.
Revision af plantenyhedsloven : betænkning fra Landbrugsministeriets udvalg til revision af plantenyhedsloven.
/ : Landbrugsministeriet, 1987.; Betænkning 1097)
Den Internationale Konvention om Beskyttelse af Forædlerrettigheder for Planter (UPOV-konventionen) blev undertegnet i Paris den 2. december 1961 og blev ratificeret af Danmark den 4. juli 1968. Konventionen trådte i kraft for Danmarks vedkommende den 6. oktober 1968, (jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 128 af 10. december 1968 - Lovtidende C).
Formålet med konventionen har været at indføre en ophavsret for planteforædlere, beslægtet med den patentret, der gives opfindere inden for industri og håndværk og med forfatter- og kunstnerret og lignende for at sikre, at forædleren får et rimeligt vederlag for sit forædlingsarbejde. På baggrund af jordbrugserhvervenes struktur blev der dog samtidig, som hjemlet ved konventionen, fastsat visse indskrænkninger i forædlerens eneret af hensyn til offentlig interesse og for at sikre mod urimelige vilkår for tilladelse til formering.
Se også: Plante.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page