Revisionsudvalget for Tyske Betalinger

Historisk nævn oprettet 1945 under: Handelsministeriet som skulle undersøge danske virksomheders værnemageri med Nazityskland under tyskernes besættelse af Danmark. Afgav hemmeligstemplet rapport i 1959. Ved lov 330 af 12.7.1945 om revision af visse tyske betalinger bemyndigedes handelsministeren til at træffe de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af en revision af de fortjenester, som var oppebåret af personer, firmaer eller juridiske personer ved levering af varer eller tjenester for tysk regning under besættelsen.
Blandt de mange undersøgte virksomheder er DISA A/S og Hærens Vaabenarsenal.
Omtalt i Bent Christensens doktorafhandling Nævn og råd, 1958.
Se også: Direktoratet for Vareforsyning ; Erhvervshistorie ; industri ; Konfiskationsnævnet og Kommissarius for konfiskation af tysk og japansk ejendom ; Nationalbanken ; Udenrigsministeriet ; Udvalget for ekstraordinære industriarbejder m.v. for den tyske regering (Odel-udvalget) ; Værnemager.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page