Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Somalia

Geografi: Somalia er en tropisk østafrikansk  republik beliggende på Det afrikanske horn og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland, med grænser til Djibouti, Etiopien og Kenya og med kystlinjer til Adenbugten og Det indiske ocean.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Somalia er medlem af Den arabiske liga, FN.
Forsvar / militær:
Efterretningstjenester: Somali National Security Agency, 1970-.
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Islam, herunder Alliance for the Re-liberation of Somalia 2007-., Islamic Courts Union.
Sociale forhold: UN General Assembly, Sixty-sixth session: Children and armed conflict: Report of the Secretary-General. 2012. - 51 s.
Uddannelse: Somali Fund for Education.
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Hungersnød 2018-2019
FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2018.
The State of Food Security and Nutrition
in the World 2018
: Building climate resilience
for food security and nutrition. Rome, FAO.
- http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
Countries requiring external assistance for food.
Crop Prospects and Food Situation No. 2 June 2016. / :
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Monitoring food security in countries with conflict situations (Issue No.5):
A joint FAO/WFP update for the United Nations Security Council, 2019.
Spotlight on Afghanistan, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Lake Chad Basin, South Sudan, Somalia, Syrian Arab Republic and Yemen.According to latest analyses from late 2018 (mainly Integrated Food Security Phase Classification [IPC]), around 56 million people need urgent food and livelihood assistance in these countries.
Spotlight på Afghanistan, Den Centralafrikanske Republik, Den Demokratiske Republik Congo, Chad-søen, Sydsudan, Somalia, Syrien og Yemen. Ifølge de seneste analyser fra slutningen af 2018 (primært integreret fødevaresikkerhedsfaseklassifikation, IPC) har omkring 56 millioner mennesker brug for hurtig fødevarehjælp i disse lande.
Naturressourcer: Olie og naturgas.
Oil in Somalia: Adding Fuel to the Fire? / : Dominik Balthasar.
- Mogadishu: The Heritage Institute for Policy Studies, 2014.
- http://www.heritageinstitute.org/wp-content/uploads/2014/06/HIPS-Oil_in_Somalia-ENGLISH.pdf
'Somalia’s history of oil exploration dates back several decades. During colonialism, Italian and British geologists were the first to identify oil seeps. Starting in the early 1950s, Italy-based Agip (now Eni) and US-based Sinclair Oil Corporation began to study the petroleum geology of Somalia. This was followed by another major phase of hydrocarbon exploration in the late 1980s, spearheaded by ConocoPhillips, Shell (Pectin), Eni, Amoco, Total and Texaco (ibid.). Yet, with the overthrow of the Mohamed Siyad Barre regime in 1991 and the ensuing civil war, these companies – together with other actors such as BP and Chevron –declared force majeure and put their operations on hold. Ultimately, hopes for embarking on oil production in Somalia were buried when the USled and UN-approved humanitarian intervention ‘Restore Hope’ in 1992/93 failed to bring political stability to the country.'
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page