Etiopien

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Etiopien er en tropisk nordøstafrikansk  republik med grænser til Djibouti, Eritrea, Kenya, Somalia og Sudan.
Geografihistoriske fremstillinger:
Travels in southern Abyssinia : through the country of Adal to the kingdom of Shoa. / : Charles Johnston.
- London : J. Madden, 1844. - https://archive.org/details/travelsinsouthe01john
- https://archive.org/details/travelsinsouthe02john
Etiopiens Historie: Oldtiden / Antiquity. Det aksumitiske rige, 300-600, Adal sultanatet 900-1559. Kongeriget Gomma. Kongeriget Jimma. Nubien. Kongeriget Begemder. Kejerriget Abessinien.
Kejerriget Abessinien var koloniseret af Italien som en del af Italiensk Østafrika1936-1941, der grænsede op til Fransk Østafrika.
Bernhard Lindahl, The Nordic Africa Institute, Uppsala: Local history in Ethiopia, 2006.
http://www.nai.uu.se/library/resources/dossiers/local_history_of_ethiopia/
Records of the Department of State relating to internal affairs of Ethiopia 1-4 (Abyssinia), 1910-29 [microfilm] (1962)
http://www.archive.org/details/768335_1
http://www.archive.org/details/768335_2
http://www.archive.org/details/768335_3
http://www.archive.org/details/768335_4
PROTOCOL Between Great Britain and Italy for the Demarcation of their respective Spheres of Influence in East Africa from Ras Kasar to the Blue Nile. 15th April, 1891.
Militærkup: 1974, 1991 og 1991.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Kejerriget Abessinien var medlem af Folkeforbundet og Etiopien er medlem af FN.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Ethiopia.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Ethiopia.
Efterretningstjenester
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Islam.
A catalogue of the Ethiopic Biblical manuscripts in the Royal library of Paris, and in the library of the British and foreign Bible society; also some account of those in the Vatican library at Rome, to which are added, Specimens of versions of the New Testament into the modern languages of Abyssinia; (1823)
http://www.archive.org/details/catalogueofethio00plat
Sociale forhold: Compilation of National Reports for the Review of the Implementation of the Brussels Programme of Action for the Decade 2001–2010. - New York: The United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and the Small Island Developing States, 2010. - 316 s.
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Salt.
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Import af våben fra Sverige, USA.
U.S. Arms Exports and Military Assistance in the “Global War on Terror” : 25 Country Profiles. / Project Director: Rachel Stohl, Senior Analyst Contributing Authors: Sarah Chankin-Gould et al. Center for Defense Information at the World Security Institute, 2007. - 149 s. Online.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page