Schweiz

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Føderalistisk centraleuropæisk forbundsstat og republik med grænser til Frankrig, Italien, Tyskland og Østrig. Tyrol.
Geografihistoriske fremstillinger: Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Natur: Alperne. Agassizhorn.
'In their letter dated end of July 2010, the three communities who share the Agassizhorn summit (Grindelwald BE, Guttannen BE, Fieschertal VS) have rejected the petition to have the Swiss Alpine peak of 3953 metres above sea level renamed. 2500 men and women from all over the world had voiced that demand because in the 19th century Agassiz was one of the champions of the so-called "scientific" racism and a pioneering thinker of apartheid, who had commissioned the photo of Renty, a slave from the Congo, to be taken, in order to prove the "inferiority of the black race". The "De-mounting Louis Agassiz" committee, who had demanded the renaming since May 2007, is sadly disappointed by this decision and particularly deplores that even the submitted compromise of giving the name of "Rentyhorn" to an unknown peak in the vicinity of Agassizhorn has not met with the approval of the Oberland communal authorities.'
- http://www.rentyhorn.ch/
Racisme sat på spidsen: En omstridt samling billeder af sorte slaver har afsløret Harvard University’s store ikon som racist og sendt internationale bandbuller mod USA’s akademiske højborg. / : Alex Frank Larsen. Lagt på information.dk 31. juli 2012. Bragt i den trykte udgave 1. august 2012 på side 10 i 1. sektion.
Louis Agassiz exhibit divides Harvard, Swiss group. Boston Globe, 07/27/2012..
Rhinen. World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker. Vådområder.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Oldtiden. Middelalderen. History of Switzerland: Primary Documents.
Schweizerisches Bundesarchiv / Archives fédérales suisses / Archivio federale svizzero / Archiv federal svizzer:
Flüchtlingsakten 1930–1950 : Thematische Übersicht zu Beständen im Schweizerischen Bundesarchiv.
/ : Zusammengestellt von Guido Koller und Heinz Roschewski - Bern 1999. - 310 s.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Kultur: Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Carnegie Mellon Swiss Poster Collection.
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Schweizerische Nationalbibliothek.
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Film:
Musik:
Musikundervisning og pædagogik:
Musikhistorie:
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Walter Feybli
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Pop
Rock
Kunst / Art: Elisabeth Oppenheim (1913 – 1985).
- http://www.artcyclopedia.com/artists/oppenheim_meret.html
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Schweiz er medlem af det internationale energiagentur.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Switzerland.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Switzerland.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: Schweizerische Sozialarchiv - http://www.sozialarchiv.ch/
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations: Eidgenössisches Departement des Innern EDI, Bundesamt für Kultur BAK, Schweizerische Nationalbibliothek NB: Liste over institutioner / Liste der Vereinsschriften / Liste des institutions. 2011. - 1616 s.
'Liste over aktuelle Schweiziske organisationer samt en del andre, hvis publikationer er i Schweiz.'
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse: Albert Einstein.
Grains of Peace.
Universiteter:
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Landet beskrives aktuelt af den amerikanske kongres forskningstjeneste som værende et skattely.
/ The country is currently described by the U.S. Congress Research Service as a tax haven.
/ Le pays est actuellement décrit par le Service de recherche du Congrès américain comme un paradis fiscal.
/ El país está descrito por los EE.UU. Servicio de Investigación del Congreso como un paraíso fiscal.
/ Das Land wird derzeit von der US-Kongress Forschungsdienst als Steueroase beschrieben.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium.
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker. Nestlé køber Mugabes mælk: Den schweiziske multinationale gigant køber mælk fra en farm, som blev beslaglagt fra sine hvide ejere og nu ejes af præsident Mugabes kone. / Daniel Howden. Lagt på information.dk 1. oktober 2009. Bragt i den trykte udgave 2. oktober 2009 på side 13 i 1. sektion.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page