Schweiz

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Føderalistisk centraleuropæisk forbundsstat og republik med grænser til Frankrig, Italien, Tyskland og Østrig. Tyrol.
Geografihistoriske fremstillinger: Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Oldtiden. Det galliske imperium (Imperium Galliarum), 260-274. Middelalderen. History of Switzerland: Primary Documents.
Schweizerisches Bundesarchiv / Archives fédérales suisses / Archivio federale svizzero / Archiv federal svizzer:
Flüchtlingsakten 1930–1950 : Thematische Übersicht zu Beständen im Schweizerischen Bundesarchiv.
/ : Zusammengestellt von Guido Koller und Heinz Roschewski - Bern 1999. - 310 s.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Kultur: Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Carnegie Mellon Swiss Poster Collection.
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Schweizerische Nationalbibliothek.
The German Speaking Countries of Europe: A Selective Bibliography.
Library of Congress, Washington, D.C., 1989.
- https://archive.org/details/ERIC_ED315374
'This bibliography was compiled to provide researchers and students with a current guide to sources on the German-speaking countries of Europe: Austria, the Federal Republic of Germany, the German Democratic Republic, Liechtenstein, and Switzerland. The following subject areas are included under each country: (1) bibliographies and reference works; (2) description and travel; (3) economy; (4) education; (5) history; (6) intellectual and cultural life; (7) literature; (8) military policy; (9) politics and government; (10) religion; and (11) society. The bibliography emphasizes publications from the 1980s and relies on 1970s publications only when no more recent title on the same subject is available. It also focuses on the broad nature of the material's appeal within its subject area, and its availability to the reading public. All items cited can be found in the collections of the Library of Congress. Preference has been given to English-language sources. Special attention has been given to the interaction between these countries and the United States. The sources selected attempt to highlight the uniqueness of the relationsihp of each country with the United States. A total of 1,485 items are listed, with full bibliographic data.'
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Film:
Kunst / Art: Elisabeth Oppenheim (1913 – 1985).
- http://www.artcyclopedia.com/artists/oppenheim_meret.html
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Schweiz er medlem af det internationale energiagentur.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Switzerland.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Switzerland.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: Schweizerische Sozialarchiv - http://www.sozialarchiv.ch/
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations: Eidgenössisches Departement des Innern EDI, Bundesamt für Kultur BAK, Schweizerische Nationalbibliothek NB: Liste over institutioner / Liste der Vereinsschriften / Liste des institutions. 2011. - 1616 s.
'Liste over aktuelle Schweiziske organisationer samt en del andre, hvis publikationer er i Schweiz.'
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse: Albert Einstein.
Grains of Peace.
Universiteter:
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Landet beskrives aktuelt af den amerikanske kongres forskningstjeneste som værende et skattely.
/ The country is currently described by the U.S. Congress Research Service as a tax haven.
/ Le pays est actuellement décrit par le Service de recherche du Congrès américain comme un paradis fiscal.
/ El país está descrito por los EE.UU. Servicio de Investigación del Congreso como un paraíso fiscal.
/ Das Land wird derzeit von der US-Kongress Forschungsdienst als Steueroase beschrieben.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium.
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker. Nestlé køber Mugabes mælk: Den schweiziske multinationale gigant køber mælk fra en farm, som blev beslaglagt fra sine hvide ejere og nu ejes af præsident Mugabes kone. / Daniel Howden. Lagt på information.dk 1. oktober 2009. Bragt i den trykte udgave 2. oktober 2009 på side 13 i 1. sektion.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page