Stormrådet

Råd oprettet 2000 under: Økonomiministeriet.
Forsat fra Stormflodsrådet.
Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en .
Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald, 1991-2018
Kapitel 1
Lovens område m.v.
§ 1. Efter reglerne i denne lov kan der ydes
1) erstatning for skader forårsaget af stormflod ...
Kapitel 5
Stormrådet
§ 21. Der nedsættes et stormråd
- https://www.stormraadet.dk/
Stormflod 2. januar 2019 - opdateret
Stormrådet har afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau den 2. januar 2019 efter stormen Alfrida.
Stormrådet har allerede den 2. januar 2019 afgjort, at der var stormflod på kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde, inklusive Odense Fjord, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau efter stormen Alfrida.
Efter at vandstandene de øvrige steder i Danmark nu har toppet, har Stormrådet den 3. januar 2019 afgjort, at der var stormflod på yderligere strækninger i den sydlige del af landet. Stormfloden den 2. januar 2019 omfatter herefter følgende geografiske områder:
Se også: Dige ; Skov- og Naturstyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Stormrådets årsrapport for 2006-..

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page