Togo

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Vestafrikansk  republik med grænser til Benin, Burkina Faso og Ghana og med kystlinje til Guineabugten. Geografi-historiske fremstillinger: Our days on the Gold Coast in Ashanti, in the Northern Territories, and the British sphere of occupation in Togoland (1919).
- http://www.archive.org/details/ourdaysongoldcoa00clifuoft
Documents diplomatiques : Convention relative a la delimitation des possessions francaises du Dahomey et du Sudan et des possessions allemandes du Togo. / : France. Ministere des affaires etrangeres - Paris, Imprimerie nationale, 1897.
- http://archive.org/details/DocumentsDiplomatiques
Zöller, Hugo: Das Togoland und die Sklavenküste: Leben und Sitten der Eingebornen, Natur, Klima und Kulturele ... (1885).
- http://www.archive.org/details/dastogolandundd00zlgoog
Natur, klima. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Flora and fauna: Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Flora und Fauna: Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Geologi: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
: Europæisk slavehandel
Historie: I den europæiske middelalder var stammelandet Togo eller Togoland omtalt som en del af Slavekysten. Togo var koloniseret af Tyskland (1884-, Frankrig og Storbritannien.
Togoland (1918).
- http://www.archive.org/details/togoland00calviala
Togo unter deutscher flagge; reisebilder und betrachtungen (1899).
- http://www.archive.org/details/togounterdeutsc00klosgoog
Militærkup 1963.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Musik:
Musikhistorie ; Aktuelle og historiske musikorganisationer ; Pladeselskaber ; Komponister ; Musikgrupper - og solister ; Country & Western ; Folkemusik ; Jazz ; Klassisk musik ; Opera ; Pop ; Rock ; Arkiver ; Litteratur
Music history; Current and historical music organizations; Record companies; Composers; Music groups - and soloists; Country & Western; Folk music; Jazz; Classical music; Opera; Pop; Rock; Archives; Literature
Musikundervisning og pædagogik / Music Education and Pedagogy:
Musikhistorie
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser.
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
Politik: U.S. policies toward Liberia, Togo, and Zaire : hearing before the Subcommittee on African Affairs of the Committee on Foreign Relations, United States Senate, One Hundred Third Congress, first session, June 9, 1993 (1994). - 72 s.
- http://archive.org/details/uspoliciestoward00unit
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Togo var medlem af Union Africaine et Malgache / Den afrikanske og madagaskiske Union 1965-1985 og er medlem af Community of Sahel-Saharan States, De vestafrikanske staters økonomiske fællesskab / the Economic Community Of West African States ECOWAS, FN, Sydatlantens freds- og samarbejdszone / South Atlantic Peace and Cooperation Zone.
Regering:
Tekst.
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Togo.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Togo.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker: Armed and Aimless: Armed Groups, Guns, and Human Security in the ECOWAS Region / Edited by Nicolas Florquin and Eric G. Berman. A Small Arms Survey Publication, May 2005. - 410 s.
- http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/book-series/armed-and-aimless.html
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Voodoo.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page