Ghana

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Tropisk vestafrikansk  republik med grænser til Burkina Faso, Elfenbenskysten og Togo og med kystlinje til Atlanterhavet.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
: Europæisk slavehandel
Migration from and to Ghana: A Background Paper.
John Anarfi and Stephen Kwankye with Ofuso-Mensah Ababio and Richmond Tiemoko, December 2003.
http://www.migrationdrc.org/publications/working_papers/WP-C4.pdf
Historie: Ashanti Imperiet 1670–1902.. Ghana har under navnet Guldkysten været koloniseret af Danmark 1661-1850, Holland, Portugal, Storbritannien, Sverige og Tyskland.
A selected bibliography on Accra, Ghana, a West African colonial city (1877 to 1960) (1971).
- http://www.archive.org/details/selectedbibliogr242bran
A history of the Gold Coast and Ashanti from the earliest times to the commencement of the twentieth century (1915).
- http://www.archive.org/details/cu31924088423466
Ordinances of the Gold Coast Colony in Force June, 1898: With an Appendix ... (1898.
- http://www.archive.org/details/ordinancesgoldc01grifgoog
Frederiksgave Plantation and Common Heritage Site
Frederiksgave - Nationalmuseet genopfører slaveplantage i Ghana. / : Jesper Kurt-Nielsen et al. Nationalmuseets arbejdsmark, 2008. S. 55-68.
Slavernes Kyst.. / : Thorkild Hansen.
- København. Gyldendal, 1967.
Militærkup 1966, 1979, 1981.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
With Wolseley to Kumasi : a tale of the first Ashanti war (c1907).
http://www.archive.org/details/withwolseleytoku00brerrich
The Ashanti Campaign of 1900 (1901).
http://www.archive.org/details/ashanticampaign00montgoog
By sheer pluck : a tale of the Ashanti War (1884).
http://www.archive.org/details/bysheerpluckata00unkngoog
Narrative of the Ashantee War : with a view of the present state of the colony of Sierra Leone (1831).
http://www.archive.org/details/narrativeofashan00rick
Kultur: The relief of Kumasi. With 16 illustrations and plans and a map (1901)
- http://www.archive.org/details/reliefofkumasiwi00bissiala
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Regeringer:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Ghana er medlem af De vestafrikanske staters økonomiske fællesskab / the Economic Community Of West African States ECOWAS, FN.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Ghana .
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Ghana .
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker: Armed and Aimless: Armed Groups, Guns, and Human Security in the ECOWAS Region / Edited by Nicolas Florquin and Eric G. Berman. A Small Arms Survey Publication, May 2005. - 410 s.
- http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/book-series/armed-and-aimless.html
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer
The Commission on the Impact of Drug-Trafficking on Governance, Security and Development in West Africa
Religion: Hinduisme, Islam, Kristendom.
Sociale forhold:
Uddannelse:
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles. Bomuld, kaffe.
Afrikanske unges ambitioner udpiner landbruget. / : Jonas Majcherek ; Marie Torp Christensen. I: Information, 10. august 2015.
Naturressourcer og energi: Aluminium, guld, diamanter, mangan, olie og naturgas.
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: Import af våben fra Sydafrika.
Arms export and transfers from Sub-Saharan Africa to Sub-Saharan Africa. / Study realized by Africa Europe Faith and Justice Network, December 2010. - 11 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page