Ghana

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Ghana er en tropisk vestafrikansk  republik med grænser til Burkina Faso, Elfenbenskysten og Togo og med kystlinje til Guineabugten ved Atlanterhavet.
UN Atlas of Ghana.
Perry-Castañeda Library Map Collection Ghana Maps.
- http://www.lib.utexas.edu/maps/ghana.html
Kultur: The relief of Kumasi. With 16 illustrations and plans and a map (1901)
- http://www.archive.org/details/reliefofkumasiwi00bissiala
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
African Elections Database 2004-.
- http://africanelections.tripod.com/index.html
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Ghana er medlem af De vestafrikanske staters økonomiske fællesskab / the Economic Community Of West African States ECOWAS, FN.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Ghana .
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Ghana .
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker: Armed and Aimless: Armed Groups, Guns, and Human Security in the ECOWAS Region / Edited by Nicolas Florquin and Eric G. Berman. A Small Arms Survey Publication, May 2005. - 410 s.
- http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/book-series/armed-and-aimless.html
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer
The Commission on the Impact of Drug-Trafficking on Governance, Security and Development in West Africa
Religion: Hinduisme, Islam, Kristendom.
Sociale forhold:
Uddannelse:
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles. Bomuld, kaffe.
Afrikanske unges ambitioner udpiner landbruget. / : Jonas Majcherek ; Marie Torp Christensen. I: Information, 10. august 2015.
Naturressourcer og energi: Aluminium, guld, diamanter, mangan, olie og naturgas.
Erhverv, handel og industri:
Ghanas båbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Import af våben, ifølge SIPRIs Arms Transfers Database, fra Sydafrika.
Arms export and transfers from Sub-Saharan Africa to Sub-Saharan Africa. / Study realized by Africa Europe Faith and Justice Network, December 2010. - 11 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page