Arbejderforsikringsrådet

Historisk råd oprettet 1898 under: Indenrigsministeriet.
Forsættes 1933 som: Direktoratet for Ulykkesforsikringen.
Forsættes 1989 som: Arbejdsskadestyrelsen.
Se også: Arbejde : arbejdsløs ; socialpolitik.
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Schädler Andersen, L. (2013). 'Embedsmandsbakterien' i socialpolitikken. En studie i
arbejderforsikringsrådets forvaltning 1898-1916. Historisk Tidsskrift, 107(2). Hentet fr
https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56315

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page