Beskæftigelsesrådet af 2003

Råd oprettet 2003 under: Beskæftigelsesministeriet nu under: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 2014.
§ 23. Til at rådgive beskæftigelsesministeren i spørgsmål om beskæftigelsespolitikken, jf. §§ 24 og 25,
nedsætter beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesrådet.
Se også: Arbejde : arbejdsløs ; socialpolitik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page