Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelse under Beskæftigelsesministeriet oprettet 2014.
Fortsat fra: Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
Styrelsens mission er at fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft og flest mulige borgere er i job eller uddannelse.
Se også: Beskæftigelsespolitik ; Beskæftigelsesrådet af 2003 ; fattigdom ; Implementeringsrådet ; De Regionale Arbejdsmarkedsråd ; rekruttering ; socialpolitik ; Tilsynsrådet ; udflytning af statslige arbejdspladser.
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Leder: Skyggesiden. I: Information, 10. oktober 2018.
Selvforsørgende kontanthjælpsmodtagere.
Årsrapport for 2017. / : Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page