Blindenævnet

Historisk nævn oprettet 1956 under: 1956-66 Socialmin.s Særforsorgskontor, 1966-70 Direktoratet for Revalidering og Forsorg, 1970-78 Socialstyrelsen i: Socialministeriet.
Blindenævnet var socialministeriets rådgivende organ i alle sager vedrørende blinde og stærkt svagtseende.
Nedlagt 1978
Se også: Det Danske Punktskriftnævn ; socialpolitik ; Statens Øjenklinik ; uddannelse ; øje.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page