Fiskeridirektoratet

Direktorat oprettet 1923 under: Landbrugsministeriet.
Forsættes 1947 i: Fiskeriministeriet.
Fortsat 2011 i: NaturErhvervstyrelsen.
Se også: Fisk ; fiskeri ; Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ; Ministeriet for Søfart og Fiskeri ; Nævnet til behandling af sager vedrørende fritidsfiskeres overgang til bierhvervsfiskeri.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page