Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri

Historisk ministerium oprettet 1996.
Sammenlagt 2015 med Miljøministeriet til:
Miljø- og Fødevareministeriet.
Fortsat fra Landbrugs- og Fiskeriministeriet
og Landbrugsministeriet
Beretning til statsrevisorerne om Fødevareministeriets bevillingsadministration. / : Rigsrevisionen, 2001.
I 1994 blev Landbrugsministeriet og Fiskeriministeriet sammenlagt i Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, samtidig blev Fiskeridirektoratet etableret, og i 1995 blev Danmarks Fiskeriundersøgelser oprettet.
Kort før årsskiftet 1996/97 blev Levnedsmiddelstyrelsen og alle sager vedrørende ernærings- og levnedsmiddellovgivningen overført fra Sundhedsministeriet til det nye fødevareministerium, der ændrede navn til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Levnedsmiddelstyrelsen blev senere sammenlagt med Veterinærdirektoratet i Veterinær- og Fødevaredirektoratet, nu Fødevaredirektoratet. I 1998 blev sektorforskningsinstitutionerne Statens Husdyrbrugsforsøg og Statens Planteavlsforsøg sammenlagt i Danmarks JordbrugsForskning.
Se også: Binævnet ; Direktoratet for FødevareErhverv ; EU-direktoratet ; fisk ; fiskeri ; Fiskeriministeriet ; fødevarer ; landbrug ; matrikel ; miljø ; Plantedirektoratet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page