våben

Alt, hvad militæret anvender af krigsmateriel, bortset fra brændstof og fødevarer.
Våben produceres på våbenfabrikker og sælges af kanonkonger og våbenhandlere.
Våbenfabrikker er en del af en stats militær-industrielle komplex og medvirker til at fremme militarisme.
Kernevåben produceres og udvikles hovedsageligt på statsejede fabrikker (bortset fra USA), mens de fleste konventionelle våbenfabrikker i den vestlige verden er private aktieselskaber, som ejes af inveseringsselskaber eller fonde. Eksempelvis har Lægernes Pensionskasse aktier i verdens næststørste våbenproducent British Aerospace og PKA har aktier i United Defence.
Arbejdspladser i våbenindustrien er dyrere end andre sammenlignelige arbejdspladser på grund af store udviklings- og produktionsomkostninger og virksomhedernes store fortjenester.
Dele til våben kan tilsyneladende både anvendes civilt og militært, eksempelvis GPS og radarer.
Bogholderimæssigt skelnes der mellem store våben, masseødelæggelsesvåben, og små(kalibrerede) våben.
Store våben er kernevåben, jager- og bombefly, krigsskibe, ubåde; artilleri, kanoner, morterer over 100 mm i kaliber, tanks og maskingeværer samt disse våbens ammunition, fremføringsmidler og kommandosystemer. Små eller lette våben er håndskydevåben, revolvere, selvladende pistoler, rifler og karabiner, laservåben, maskinpistoler, angrebsrifler og lette maskingeværer under 20 mm i kaliber, transportable anti-fly missilsystemer, transportable anti-tanks systemer, landminer samt disse våbens ammunition.
Belejringsmaskiner og belejringstårne er våben brugt til at angribe befæstninger under en belejring.
Ildvåben er skydevåben, der ved en eksplosion udskyder et projektil gennem et rør.
Aktuelle amerikanske våben er beskrevet i Pentagons: Program Acquisition Costs by Weapon System : Department of Defense Budget for Fiscal Year 2007, February 2006.
I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 10. september 2004 er den danske definition på våben.
Spredning (salg) af våben er genstand for regulering og kontrol, nedrustning, omstilling og afrustning.
Se også: Beskyttelsesrum ; blanke våben; code of conduct ; destabiliserende våbentransporter ; FN's register over overførsler af konventionelle våben; FN's register over konventionelle våben ; Forsvarskomponent ; C41 ; hardware ; klyngebomber ; materieltjenester ; patent ; raketkanon ; rustningsniveau ; sensorer ; skydevåben ; stumpe våben ; strømpistoler ; torpedo ; under våben ; våbenagentur ; våbenaktier ; våbenart ; våbenbedrift ; våbenbegrænsning ; våbenbillede ; våbenbrag ; våbenbrev ; våbenbrug ; våbenbrødre ; våbenbudget ; våbendans ; våbendekoration ; våbendrager ; våbenduelig ; våbendyst ; våbendød ; våbenembargo ; våbenformidling ; våbenforbud ; våbenfærd ; våbenfærdighed ; våbenhandel ; våbenhandler ; Våbenhjælpeprogrammet ; våbenhus ; våbenhvile ; våbenkammer ; våbenkapløb ; våbenkender ; våbenkiste ; våbenklirren ; våbenkoncern ; våbenkontrol ; våbenkontrolforhandlinger ; våbenkultur ; film ; våbenkyndig ; våbenkøb ; våbenlarm ; våbenleverencer ; våbenlære ; våbenløs ; våbenmagt ; våbenmægler; våbenmellemhandler ; våbenmæglervirksomhed; mellemhandel med våben ; våbenmester ; våbennedkastning ; våbenplads, våbenprydet ; våbenregulering ; våbensal ; våbenskib ; våbenskjold ; våbensmed ; våbensmugler ; våbensmugleri ; våbenstilstand ; våbenstilstandsbetingelser ; våbentilladelse ; våbentjeneste ; våbentransport ; våbenvagt.

Litteratur

Council Declaration of 13 June 2000, issued on the occasion of the adoption of the common list of military equipment covered by the European Union code of conduct on arms export 8.7.2000. I: EN Official Journal of the European Communities C 191/1
Lovforslag:
Davidsen-Nielsen, Hans: Amerikanernes våben forsvinder. I: Berlingske Tidende, 10/31/2006.
L 133: Forslag til lov om ændring af våbenloven (Våbenformidling mv.)
Lovforslaget er fremsat den 30. marts 2005.
Justitsministeriets Nyhedsbrev Nr. 1 - 1. april 2005
Lovforslaget bygger på en rapport af 14. december 2004 fra Justitsministeriets arbejdsgruppe om reglerne for udførsel af våben mv. Det foreslås, at de nye regler skal træde i kraft den 1. juli 2005.
http://www.ft.dk/Samling/20042/lovforslag/L133/som_fremsat.htm
Leder: Våbnene skal bruges. I: Arbejderen, 27. juni 2018.
Med mindre freden kommer : En videnskabelig beretning om de nye våben / red.: Nigel Calder. Gyldendal, 1969. - 240 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page