Det Miljøøkonomiske Råd

Økonomisk råd oprettet 2007.
Nu under: Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Bekendtgørelse af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, 2007.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186774
Årsrapport Det Miljøøkonomiske Råd, 2017
Det Miljøøkonomiske Råd er sammensat af repræsentanter fra branche- og lønmodtagerorganisationer, miljø- og naturorganisationer, kommunale organisationer samt (efter ressortomlægningerne) Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Miljø- og Fødevareministeriet. Herudover er der en række særligt sagkyndige. Rådet har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen.
Se også: ; Økonomiministeriet ; De Økonomiske Råd.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page