Pakistan

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; nature; demographics; history, wars, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Asiatisk  republik og forbundsstat med grænser til Afghanistan (Durand-linjen), Indien, Iran og Kina, og med kystlinje til Det arabiske hav. Jammu, Kashmir. Peshawar.
Land Use Atlas of Pakistan, Government of Pakistan - the Ministry of Environment, 2009.
Geografihistoriske fremstillinger: Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Overseas Pakistanis Foundation 1979-.
Danmarks Statistik: Ind- og udvandringer 2000-2010. 2012. - 116 s.
Historie: Oldtiden. Helleristninger / petroglyph. Harappakulturen eller Induskulturen, : Kongeriget Sind, Afghan. Kalat. Kharan. Vestpakistan. Østpakistan.
Militærkup: 1958, 1958, 1977, 1999.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Film:
Teater:
Politik
Lovgivende forsamling:
Valg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Pakistan var medlem af CENTO under Den kolde krig og er medlem af FNSouth Asia Co-operative Environment Programme (SACEP), Den sydasiatiske organisation for regionalt samarbejde / South Asian Association for Regional Cooperation, og har underskrevet Aftalen om forbud mod angreb mod nukleare anlæg / the Agreement on the Prohibition of Attack Against Nuclear Installations.
Regering: Westminster regerings systemet.
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Pakistan.
Til de pakistanske militærudgifter skal medregnes militærrelaterede bidrag fra USA, eksempelvis:
CRS: Direct Overt U.S. Aid Appropriations and Military Reimbursements to Pakistan, FY2002-FY2013. 2012.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Pakistan.
Pakistan er medlem af atomvåbenklubben. Atomvåbenuheld.
New Documents Spotlight Reagan-era Tensions over Early Pakistani Nuclear Program.
National Security Archive Electronic Briefing Book No. 377, 2012
'This is the third in a series of Electronic Briefing Books on U.S. policy toward the Pakistani nuclear program. The first was on the Carter administration's - http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb333/index.htm policy; the second was on the efforts to work with allies to prevent the export of sensitive technology - http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb352/index.htm to Pakistan.'
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Islam.
Sociale forhold: UN General Assembly, Sixty-sixth session: Children and armed conflict: Report of the Secretary-General. 2012. - 51 s.
Uddannelse:
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Direct Overt U.S. Aid Appropriations and Military Reimbursements to Pakistan, FY2002-FY2013 : Prepared by the Congressional Research Service for distribution to multiple congressional offices, February 29, 2012.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer og energi: Kopper, olie, uran.
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport:
Import af store våbensystemer og ammunition fra: Sverige og USA.
CRS: Major U.S. Arms Sales and Grants to Pakistan Since 2001. 2012. Ny udgave 2015.
Våbenskandale skaber svensk selvransagelse: Den svenske regering er hårdt ramt af afsløringen af en hidtil hemmeligholdt aftale om hjælpe Saudi-Arabien med at opføre en våbenfabrik. I et land, hvor våbenindustriens omsætning i det seneste tiår er blevet flerdoblet, knirker det i den svenske selvforståelse som et etisk og demokratifremmende land. / Tobias Havmand. Lagt på information.dk 11. marts 2012. Bragt i den trykte udgave 12. marts 2012 på side 8 i 1. sektion.
U.S. Arms Exports and Military Assistance in the “Global War on Terror” : 25 Country Profiles. / Project Director: Rachel Stohl, Senior Analyst Contributing Authors: Sarah Chankin-Gould et al. Center for Defense Information at the World Security Institute, 2007. - 149 s. Online.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page