Pakistan

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; kernevåben ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Pakistan er en asiatisk republik og forbundsstat med grænser til Afghanistan (Durand-linjen), Indien, Iran og Kina, og med kystlinje til Det arabiske hav. Jammu, Kashmir. Peshawar.
Land Use Atlas of Pakistan, Government of Pakistan - the Ministry of Environment, 2009.
Geografihistoriske fremstillinger:
Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Satellite Image Atlas of Glaciers of the World, 2010.
- http://pubs.usgs.gov/pp/p1386/
U.S. Geological Survey Professional Paper 1386, Satellite Image Atlas of Glaciers of the World, contains 11 chapters designated by the letters A through K. Chapter A provides a comprehensive, yet concise, review of the "State of the Earth's Cryosphere at the Beginning of the 21st Century: Glaciers, Global Snow Cover, Floating Ice, and Permafrost and Periglacial Environments," and a "Map/Poster of the Earth's Dynamic Cryosphere," and a set of eight "Supplemental Cryosphere Notes" about the Earth's Dynamic Cryosphere and the Earth System. The next 10 chapters, B through K, are arranged geographically and present glaciological information from Landsat and other sources of historic and modern data on each of the geographic areas. Chapter B covers Antarctica; Chapter C, Greenland; Chapter D, Iceland; Chapter E, Continental Europe (except for the European part of the former Soviet Union), including the Alps, the Pyrenees, Norway, Sweden, Svalbard (Norway), and Jan Mayen (Norway); Chapter F, Asia, including the European part of the former Soviet Union, China, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, and Bhutan; Chapter G, Turkey, Iran, and Africa; Chapter H, Irian Jaya (Indonesia) and New Zealand; Chapter I, South America; Chapter J, North America (excluding Alaska); and Chapter K, Alaska. Chapters A–D each include map plates.
Pakistans historie: Oldtiden / Antiquity. Helleristninger / petroglyph. Harappakulturen eller Induskulturen, : Kongeriget Sind, Afghan. Kalat. Kharan. Vestpakistan. Østpakistan.
Militærkup: 1958, 1958, 1977, 1999.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Indien og Pakistan selvstændige 15. august 1947.
Pakistan er medlem af atomvåbenklubben.
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments: Westminster regerings systemet.
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier i Pakistan / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Pakistan var medlem af CENTO under Den kolde krig og er medlem af FNSouth Asia Co-operative Environment Programme (SACEP), Den sydasiatiske organisation for regionalt samarbejde / South Asian Association for Regional Cooperation, og har underskrevet Aftalen om forbud mod angreb mod nukleare anlæg / the Agreement on the Prohibition of Attack Against Nuclear Installations.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Pakistan.
Til de pakistanske militærudgifter skal medregnes militærrelaterede bidrag fra USA, eksempelvis:
CRS: Direct Overt U.S. Aid Appropriations and Military Reimbursements to Pakistan, FY2002-FY2013. 2012.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Pakistan.
Pakistan er medlem af atomvåbenklubben. Atomvåbenuheld.
The U.S. and the Pakistani Bomb, 1984-1985: General Zia, President Reagan, and Seymour Hersh
Declassified State Department Documents Disclose Internal U.S. Government Debate over Whether to Enforce "Red Lines" for Nuclear Activities in Pakistan, and Worries about an Indian "Pre-Emptive Strike"
National Security Archive Electronic Briefing Book No. 531. / : Edited by William Burr.
Washington, D.C., 14 October 2015 - In July 1984, U.S. customs agents arrested a Pakistani national, Nazir Ahmed Vaid, at Houston International Airport for trying to purchase krytrons--useful for triggering nuclear weapons--and smuggle them out of the United States Some months later, Vaid was found guilty of violating export control laws, but a plea bargain produced a light penalty: deportation. Months later, journalist Seymour Hersh wrote a major article about the Vaid case for the New York Times and quoted a U.S. government official who said that the State Department had been "blase" about the case.
Declassified documents, published today by the National Security Archive for the first time, portray State Department officials on the defensive in their discussions with Hersh, denying his implication that the Department "had deliberately tried to soft-pedal" the case. Other officials were not so sure. Arch Turrentine, a senior official at the Arms Control and Disarmament Agency (ACDA), conceded that State "may have been reluctant to push too hard ... for fear of upsetting US-Pakistani relations." According to Turrentine, "we should do better next time."
Today's posting thus explores important divisions within the U.S. government over Pakistani nuclear proliferation as it played out against the backdrop of the war in Afghanistan, exposing some difficult and controversial trade-offs in support of U.S. foreign policy interests. At the same time, the documents open a fascinating window into official attempts to manage outside scrutiny of a sensitive U.S. policy by one of America's hardest-hitting investigative reporters.
New Documents Spotlight Reagan-era Tensions over Early Pakistani Nuclear Program.
National Security Archive Electronic Briefing Book No. 377, 2012
'This is the third in a series of Electronic Briefing Books on U.S. policy toward the Pakistani nuclear program. The first was on the Carter administration's
- http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb333/index.htm
policy; the second was on the efforts to work with allies to prevent the export of sensitive technology - - http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb352/index.htm
to Pakistan.'
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Islam.
Sociale forhold: UN General Assembly, Sixty-sixth session: Children and armed conflict: Report of the Secretary-General. 2012. - 51 s.
Uddannelse:
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Direct Overt U.S. Aid Appropriations and Military Reimbursements to Pakistan, FY2002-FY2013 : Prepared by the Congressional Research Service for distribution to multiple congressional offices, February 29, 2012.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer og energi: Kopper, olie, uran.
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Eksport af våben til Afghanistan:
Amnesty International: Afghanistan: Arms Proliferation fuels further abuse, 2008.
- https://www.amnesty.ie/news/afghanistan-arms-proliferation-fuels-further-abuse
Import af store våbensystemer og ammunition fra: Sverige og USA.
CRS: Major U.S. Arms Sales and Grants to Pakistan Since 2001. 2012. Ny udgave 2015.
Våbenskandale skaber svensk selvransagelse: Den svenske regering er hårdt ramt af afsløringen af en hidtil hemmeligholdt aftale om hjælpe Saudi-Arabien med at opføre en våbenfabrik. I et land, hvor våbenindustriens omsætning i det seneste tiår er blevet flerdoblet, knirker det i den svenske selvforståelse som et etisk og demokratifremmende land. / Tobias Havmand. Lagt på information.dk 11. marts 2012. Bragt i den trykte udgave 12. marts 2012 på side 8 i 1. sektion.
U.S. Arms Exports and Military Assistance in the “Global War on Terror” : 25 Country Profiles. / Project Director: Rachel Stohl, Senior Analyst Contributing Authors: Sarah Chankin-Gould et al. Center for Defense Information at the World Security Institute, 2007. - 149 s. Online.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page