Sikringsstyrelsen

Historisk styrelse oprettet 1973 under Socialministeriet.
Fra 2007 under: Velfærdsministeriet fra 2009 under Beskæftigelsesministeriet.
Fortsættes 2013 som: Den Sociale Sikringsstyrelse og Pensionsstyrelsen.
Fra 2016:: Udbetaling Danmark
Fortsat fra Direktoratet for Sygekassevæsenet og Direktoratet for Ulykkesforsikringen.
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene, 2009.
Stk. 2. Ressortansvaret for sager vedrørende lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, §§ 81- 85 a i lov om aktiv socialpolitik, lov om Den Sociale Pensionsfond samt ressortansvaret for Sikringsstyrelsen overføres fra Velfærdsministeriet til Beskæftigelsesministeriet.
Se også: Socialpolitik
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Afsluttende statistik fra invalideforsikringsretten og førtidspensionsudvalget : Redegørelse fra Sikringsstyrelsen. Sikringsstyrelsen, 1978; Sikringsstyrelsens undersøgelser, nr 3)
Rapport fra Udvalget til Afgrænsning af Opgaver henhørende under Sikringsstyrelsen, Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen (Afgrænsningsudvalget). / : Socialministeriet, 1973.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page