Velfærdsministeriet

Historisk ministerium oprettet 2007.
Fortsættes 2009 som: Indenrigs- og Socialministeriet.
Velfærdsministeriet blev, ifølge Rigsarkivet, ved kgl. resolution 23.11.2007 oprettet med følgende sagsområder: fra Socialministeriet: de til Socialministeriet hørende forretninger, herunder ligestillingsområdet, bortset fra Kennedy Centret, inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder Psykolognævnet, Rådet for Socialt Udsatte, Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, Ankestyrelsen, Sikringsstyrelsen, Servicestyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: sager vedrørende indenrigsområdet, inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder CPR-administrationen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut samt de regionale statsforvaltninger; fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender: sager vedrørende børne-, ungdoms- og familiepolitik, jf. dagtilbudsloven, lov om børnemiljø i dagtilbud, lov om social service, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, tilskud til forældre med børnepasningsorlov, særlig hjælp vedrørende børn, samt sager vedrørende Børnerådet, fra Økonomi- og Erhvervsministeriet: ressortansvaret for koordinering af handicapområdet.
Se også: Socialpolitik ; Velfærd.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page