Tchad

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Afrikansk   republik i Sahelregionen med grænser til Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Libyen, Niger, Nigeria og Sudan. Geografihistoriske fremstillinger: Barth, Heinrich: Travels and discoveries in North and Central Africa : including accounts of Tripoli, the Sahara, the remarkable kingdom of Bornu, and the countries around lake Chad Bind I og II (1890).
- http://www.archive.org/details/travelsdiscoveri00bartuoft
og Travels and discoveries in North and Central Africa: being a journal of an expedition undertaken under the auspices of H.B.M.'s Government in the years 1849-1855 (1965).
- http://www.archive.org/details/travelsanddisco03bartgoog
Eugène Armand Lenfant: La grande route du Tchad: (Mission de la société de géographie), Société de géographie (France), (1905).
- http://www.archive.org/details/lagranderoutedu00fragoog
Natur: Sahara. Tchadsøen. Macleod, Olive: Chiefs and cities of Central Africa, across Lake Chad by way of British, French, and German territories.
- Edinburgh, London : W. Blackwood and sons, 1912. - 500 s.
- http://archive.org/details/chiefscitiesofce00maclrich
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker. The Peace Palace Library: Bibliography on Water Resources and International Law. .
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Oldtiden. Helleristninger / petroglyph. Sao civilisationen. Kanem imperiet (ca. 700-1376). Kongeriget Baguirmi eller Baguirmi Sultanatet 1522-1897.
Tchad var koloniseret af Frankrig 1920-1960. Lange, Dierk The Emergence of social complexity in the southern Chad Basin towards 500 BC: Archaeological and other evidence. Borno Museum Society Newsletter nos. 68-69 & 70-71.
Militærkup 1982, 1990.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Kultur:: Le centre de l'Afrique; autour du Tchad (1894).
http://www.archive.org/details/lecentredelafriq00brunuoft
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Musik:
Musikundervisning og pædagogik:
Musikhistorie:
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Tcad var medlem af Union Africaine et Malgache / Den afrikanske og madagaskiske Union 1961-1974 ; og er medlem af FN og deltager i det amerikanske udenrigsministrielle, U.S. Africa Command (AFRICOM): Trans Sahara Counter-Terrorism Partnership 2005-., tidligere the Pan Sahel Initiative.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Chad.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Chad. Conscientious Objection to Military Service: Issues for the Country Report Task Forces - CHAD Submission to the 94th Session of the Human Rights Committee: October 2008.
Efterretningstjenester: Det nationale sikkerhedsråd / National Security Agency (ANS)
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: Réseau Union des Femmes pour la Paix
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Islam.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles: Bomuld.
Erhverv og Industri:
Naturresourcer og energi: Olie.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport: Import af våben fra Israel, Sydafrika, USA.
Arms export and transfers from Sub-Saharan Africa to Sub-Saharan Africa. / Study realized by Africa Europe Faith and Justice Network, December 2010. - 11 s.
Israeli arms transfers to sub-Saharan Africa. / Siemon T. Wezeman.
SIPRI Background Paper, 2011. - 16 s. - http://books.sipri.org/files/misc/SIPRIBP1110.pdf
U.S. Arms Exports and Military Assistance in the “Global War on Terror” : 25 Country Profiles. / Project Director: Rachel Stohl, Senior Analyst Contributing Authors: Sarah Chankin-Gould et al. Center for Defense Information at the World Security Institute, 2007. - 149 s. Online.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page