Sudan

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Tropisk afrikansk, mellemøstlig - delvis arabisk  republik i Sahelregionen med grænser til Egypten, Eritrea, Etiopien Den Centralafrikanske Republik, Den demokratiske republik Congo, Kenya, Libyen, Tchad og Uganda. Darfur. Kystlinjer til Det røde hav. Staten blev de facto delt i 2011 mellem Sudan og Sydsudan, der ikke er anerkendt internationalt.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
FAO Statistical Yearbook 2014: Near East and North Africa. Food and Agriculture.
- Cairo : Food and Agriculture Organization of the United Nations. Regional Office for the Near East and North Africa, 2014.
- http://www.fao.org/docrep/019/i3591e/i3591e.pdf
Historie: Det aksumitiske rige. Sudan var besat af Egypten 1821-1885. Great Britain. War Office. Intelligence Division Handbook of the Sudan (1898).
http://www.archive.org/details/handbookofsudan00grearich
Sudan Studies
http://www.sssuk.org/main/journal.php
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Washington, DC, February 1, 2011 - The U.S. government's opposition to the International Criminal Court held up deployments of peacekeeping forces in Sudan and slowed the eventual indictment of Sudanese leaders who perpetrated genocide in Darfur, according to the new book, Fighting for Darfur, by Rebecca Hamilton, and documents she obtained through the Freedom of Information Act posted today by the National Security Archive.
The U.S. ambassador to the United Nations predicted a "train wreck" on Darfur policy in January 2005 because the U.S. "has been adamant that it will not agree in any way to support or give legitimacy to the ICC," and the European Union and other allies disagreed, thus "hamper[ing] efforts to advance US priorities in peacekeeping operations" and leading to "an awkward and ultimately political untenable position" for the U.S.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Teater:
Politik: Fare for krig mellem Sudan og Sydsudan: Sudan har mobiliseret sin hær, efter at Sydsudan har erobret et vigtigt oliefelt i den omstridte grænseregion Heglig. / James Copnall, Khartoum. Lagt på information.dk 13. april 2012. Bragt i den trykte udgave 14. april 2012 på side 10 i 1. sektion.
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Sudan er medlem af Den arabiske liga, FN.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Sudan.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Sudan.
United Nations-African Union peacekeeping mission (UNAMID)
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer: El Nadim Centre for Rehabilitation of Victims of Violence
Religion: Peace Desk of New Sudan Council of Churches. Overvejende Islam i den nordlige del af landet. Sudan suspends Catholic aid group's work in Darfur, 26 Feb 2011.
KHARTOUM, Feb 26 (Reuters) - Sudan has suspended the work of the humanitarian agency Catholic Relief Services in West Darfur state, accusing it of distributing Bibles, a local aid official said on Saturday.
Sociale forhold: Officiel homofobi
UN General Assembly, Sixty-sixth session: Children and armed conflict: Report of the Secretary-General. 2012. - 51 s.
Uddannelse
Life & Peace Institute
Universiteter: Yarco Center for Academic Research and Consultation.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer og energi: Olie.
Bottom of the Barrel: Africa's Oil Boom and the Poor / Ian Gary, Strategic Issues Advisor - Africa, Catholic Relief Services Terry Lynn Karl, Professor of Political Science and Senior Fellow, Institute for International Studies, Stanford University. Catholic Relief Services, June 2003. - 110 s.
- http://crs.org/publications/showpdf.cfm?pdf_id=183
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: Import af våben fra Hviderusland, Belarus, Kina, Rusland, Sydafrika og Ukraine.
Amnesty International: Sudan: No End To Violence In Darfur : Arms Supplies Continue Despite Ongoing Human Rights Violations, 2012. - 29 s.
Arms export and transfers from Sub-Saharan Africa to Sub-Saharan Africa. / Study realized by Africa Europe Faith and Justice Network, December 2010. - 11 s.
Report of the Panel of Experts on the Sudan established pursuant to resolution 1591 (2005), published 8 March 2011 (S/2011/111). 71 s.
'Resolution UN SC 1556 (2004) imposed an arms embargo against all non-governmental entities in Darfur. Resolution UN SC 1591 (2005) expanded the arms embargo to include Sudanese government forces operating in Darfur.'

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page