Sudan

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
geografi: Sudan er en tropisk afrikansk, mellemøstlig - delvis arabisk  republik i Sahelregionen med grænser til Egypten, Eritrea, Etiopien Den Centralafrikanske Republik, Den demokratiske republik Congo, Kenya, Libyen, Tchad og Uganda. Darfur. Kystlinjer til Det røde hav. Staten blev de facto delt i 2011 mellem Sudan og Sydsudan, der ikke er anerkendt internationalt.
Historie: Oldtiden: Romeriget / the Roman Empire. Det aksumitiske rige. Sudan var besat af Egypten 1821-1885. Great Britain. War Office. Intelligence Division Handbook of the Sudan (1898).
http://www.archive.org/details/handbookofsudan00grearich
Sudan Studies
http://www.sssuk.org/main/journal.php
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Fare for krig mellem Sudan og Sydsudan: Sudan har mobiliseret sin hær, efter at Sydsudan har erobret et vigtigt oliefelt i den omstridte grænseregion Heglig. / James Copnall, Khartoum. Lagt på information.dk 13. april 2012. Bragt i den trykte udgave 14. april 2012 på side 10 i 1. sektion.
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Sudan er medlem af Den arabiske liga, FN.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Sudan.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Sudan.
United Nations-African Union peacekeeping mission (UNAMID)
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
SudansFredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer: El Nadim Centre for Rehabilitation of Victims of Violence
Religion: Peace Desk of New Sudan Council of Churches. Overvejende Islam i den nordlige del af landet. Sudan suspends Catholic aid group's work in Darfur, 26 Feb 2011.
KHARTOUM, Feb 26 (Reuters) - Sudan has suspended the work of the humanitarian agency Catholic Relief Services in West Darfur state, accusing it of distributing Bibles, a local aid official said on Saturday.
Sociale forhold: Officiel homofobi
UN General Assembly, Sixty-sixth session: Children and armed conflict: Report of the Secretary-General. 2012. - 51 s.
Uddannelse
Life & Peace Institute
Universiteter: Yarco Center for Academic Research and Consultation.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer og energi: Olie.
Bottom of the Barrel: Africa's Oil Boom and the Poor / Ian Gary, Strategic Issues Advisor - Africa, Catholic Relief Services Terry Lynn Karl, Professor of Political Science and Senior Fellow, Institute for International Studies, Stanford University. Catholic Relief Services, June 2003. - 110 s.
- http://crs.org/publications/showpdf.cfm?pdf_id=183
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Import af våben fra Hviderusland, Belarus, Kina, Rusland, Sydafrika og Ukraine.
Amnesty International: Sudan: No End To Violence In Darfur : Arms Supplies Continue Despite Ongoing Human Rights Violations, 2012. - 29 s.
Arms export and transfers from Sub-Saharan Africa to Sub-Saharan Africa. / Study realized by Africa Europe Faith and Justice Network, December 2010. - 11 s.
Report of the Panel of Experts on the Sudan established pursuant to resolution 1591 (2005), published 8 March 2011 (S/2011/111). 71 s.
'Resolution UN SC 1556 (2004) imposed an arms embargo against all non-governmental entities in Darfur. Resolution UN SC 1591 (2005) expanded the arms embargo to include Sudanese government forces operating in Darfur.'

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page