Ankenævnet vedrørende Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Historisk ankenævn oprettet 1999 under: Beskæftigelsesministeriet.
Forsættes 2016 som: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Ankenævnet er beskrevet i Betænkning 1401.
Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2016, 2017.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) blev oprettet pr. 1. juli 2016, og overtog de opgaver, der tidligere hørte under Arbejdsskadestyrelsen (og dele af det tidligere Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).
AES afgør sager om arbejdsskader; det være sig sager om anerkendelse af ulykker eller erhvervssygdomme og sager om udmåling af godtgørelse, erstatning eller øvrige ydelser efter loven..
Se også: Arbejde : arbejdsløs ; socialpolitik.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page