Bolivia ; Den flernationale stat Bolivia

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Sydamerikansk  republik med grænser til Argentina, Brasilien, Chile, Paraguay og Peru.
Geografihistoriske fremstillinger: Grann, David: Jagten på den forsvundne by. Gad, 2010.
'Om Oberst Percy Harrison Fawcetts sidste ekspedition i 1925 for at nå Mato Grosso - den sydlige del af Amazonjunglen og det fabelagtige kongerige El Dorado'.
Bolivia [a Handbook] / International Bureau of the American Republics, (1892).
- http://archive.org/details/boliviaahandboo00repugoog
Natur, klima. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Flora and fauna: Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Flora und Fauna: Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Vådområder: Amazonfloden.
Bolivia har stor biologisk mangfoldighed / megadiversity.
Naturhistorie: Ornithological gazetteer of Bolivia. / : Raymond A Paynter, 1992. - https://archive.org/details/ornithologicalga1992payn
Contribuciones a la flora de Bolivia. / : Otto Buchtien, ; Museo Nacional de Bolivia, 1910.
- https://archive.org/details/contribucionesla00buch
Peace Palace Library: Bibliography on Water Resources and International Law.
Geologi: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
Andesbjergene
Gletsjerne i den tropiske del af Andes-området i Sydamerika smelter med stadigt større hast. Current state of glaciers in the tropical Andes: a multi-century perspective on glacier evolution and climate change. Press Release: Unprecedented glacier melting in the Andes blamed on climate change.
The geology of the Corocoro copper district of Bolivia, 1922.
- https://archive.org/details/geologyofcorocor00singrich
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Før Columbus, - Messoamerika.
Bolovia var koloniseret af Spanien som Alto Peru eller Det øvrePeru. Republikken Sydperu, Det Peru-bolivianske forbund.
Militærkup: 1899, 1930, 1934, 1936, 1937, 1943, 1946, 1951, 1952, 1964, 1969, 1971, 1980.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Chile and Peru : the causes of the war of 1879 (1920).
http://www.archive.org/details/chileperucauseso00bulnuoft
Birkedal, Holger: Peru-Bolivia-Chile ... Krigen i Sydamerika paa kysten af det Stille Hav (1879-1881) (1884).
http://www.archive.org/details/peruboliviachil00birkgoog
Message from the President of the United States, transmitting papers relating to the war in South America, and attempts to bring about a peace : submitted to the Senate, January 26 and 27, 1882, and to the House of Representatives, January 26 and February 17, 1882 : in reply to resolutions of those bodies, calling for correspondence touching the efforts of this government to bring about peace between Chili, and Peru and Bolivia, and touching claims against or contracts respecting either of the belligerent governments (1882).
http://www.archive.org/details/cu31924021073212
Narracion historica de la guerra de Chile contra el Peru y Bolivia. Por Mariano Felipe Paz Soldan (1884).
http://www.archive.org/details/narracionhistri00soldgoog
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Musik: UNESCO Collection of Traditional Music of the World.
Musikhistorie ; Aktuelle og historiske musikorganisationer ; Pladeselskaber ; Komponister ; Musikgrupper - og solister ; Folkemusik ; Jazz ; Klassisk musik ; Opera ; Pop ; Rock ; Arkiver ; Litteratur
Music history; Current and historical music organizations; Record companies; Composers; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music; Opera; Pop; Rock; Archives; Literature
Musikundervisning og pædagogik / Music Education and Pedagogy:
Musikhistorie
Den bolivianske musik er en del af Latinamerikansk musikkultur med rødder i oprindelig sydamerikansk og mellemamerikansk, afrikansk og europæisk musik. Den bolivianske musikhistorie kan opdeles i et par perioder: Før og efter Columbus.
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser.
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Bolivia er medlem af ALBA-landene, Det Andinske Fællesskab eller Den andiske sammenslutning / Comunidad Andina de Naciones, FN, Forum for gaseksporterende lande / Gas Exporting Countries Forum, OAS, Riotraktaten.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Bolivia.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Bolivia.
Efterretningstjenester: Operación Cóndor.
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations / Los movimientos sociales, incluidas las organizaciones medioambientales: Alianza de Intelectuales Antifascistas
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresserver: Guld, naturgas, sølv, tin og zink.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Phillips, Tom: Guldfeber truer Amazonas' folk: Den høje pris på guld har medført omfattende ulovlig minedrift og forøget vold i Sydamerikas regnskovsregioner. I: Information, 10/01/2011.
Energi, erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page