Det Dyreetiske Råd

Råd oprettet 1991 under: Justitsministeriet.
Fra 2011 under: Fødevareministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet.
Forsat fra: Det Etiske Råd vedrørende Husdyr.
Bekendtgørelse af dyreværnsloven, 2017
§ 25. Miljø- og fødevareministeren nedsætter et råd, der ud fra en etisk vurdering skal følge udviklingen inden for dyreværn. Rådet kan afgive udtalelser om spørgsmål inden for dyreværn. Rådet skal endvidere på ministerens begæring afgive udtalelse om særlige spørgsmål vedrørende lovgivningen om dyreværn, herunder rådgive ministeren i forbindelse med fastsættelsen af regler efter denne lov.
Det Dyreetiske Råd blev nedsat i 1991 i medfør af dyreværnslovens § 251. Rådet erstattede Det Etiske Råd vedrørende Husdyr, som havde fungeret siden 1986, da der fra politisk side var ønske om, at Rådet også skulle kunne behandle etiske spørgsmål vedrørende andre dyr end husdyr, fx forsøgsdyr. Det Dyreetiske Råds første udtalelse, der kom i 1992, var således en udtalelse om dyreforsøg, og denne dannede grundlag for en revision af dyreforsøgsloven
Miljø- og Fødevareministeriet
Dyrevelfærdsområdet styrkes under et tag : Regeringen har besluttet at samle dyrevelfærdsområdet under et tag i Fødevareministeriet. Dermed lægges der op til en styrket og bedre koordineret indsats for dyrenes ve og vel, 21. december 2011
Frem til i dag, har dyreværnsloven og andre love og bekendtgørelser på dyreværnsområdet ligget under Justitsministeriets ressortområde, mens Fødevareministeriet blandt andet har varetaget en del administrative funktioner og kontrolopgaver for Justitsministeriet.
Flytningen af dyrevelfærdsområdet træder i kraft straks, og det betyder, at dyrevelfærdskontorets medarbejdere flyttes til Fødevareministeriet. Herudover flyttes også dyreforsøgstilsynet.
Dyrevelfærdsområdet dækker bl.a. over reglerne for produktionsdyr, kæle- og hobbydyr. Det omhandler også slagtninger, aflivning, transport og avl af dyr. Der reguleres på området også indenfor dyreforsøg, kloning og genmodificering.
Med flytningen kommer bl.a. Det Dyreetiske Råd, Dyreværnsrådet og Rådet for Dyreforsøg ind under Fødevareministeriet.
Se også: Føde ; landbrug ; Rådet vedrørende hold af særlige dyr ; veterinær.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page