Hviderusland (Belarus)

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Østeuropæisk diktatur med grænser til Letland, Litauen, Polen, Rusland og Ukraine.
Atlas of Belarus.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Tekst.
Historie: Oldtiden. Middelalderen.
Fredsslottet / Mir Castle Complex / Château de Mir
- http://whc.unesco.org/uploads/nominations/625.pdf
'The construction of this castle began at the end of the 15th century, in Gothic style. It was subsequently extended and reconstructed, first in Renaissance and then in Baroque style. After nearly a century of abandonment following severe damage during the Napoleonic period, the castle was restored at the end of the 19th century, with the addition of a number of other elements and the landscaping of the surrounding area as a park. Its present form is graphic testimony to its often turbulent history.'
Hviderusland var en del af Sovjetunionen.
Grimsted, Patricia Kennedy: Archives and manuscript repositories in the USSR, Estonia, Latvia, Lithuania, and Belorussia (1981).
- http://www.archive.org/details/hearingwithrefe00vreegoog
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
Internet enemies. Reporters Without Borders (Paris), 2009.
- http://www.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies_2009_2_.pdf
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Teater:
Politik:
Regeringer:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Hviderusland er medlem af the Collective Security Treaty Organization / Den Kollektive Sikkerhedstraktat Organisation, FN, Sammenslutningen af Uafhængige Stater (SNG).
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Belarus.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Belarus.
Efterretningstjenester: Svensk TV: Uppdrag granskning:
Teliasonera cooperates with oppressive regimes, 04/18/2012
Paramilitære styrker: Ja.
Fredsbevægelser: Belarus Peace Foundation
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter: National Institute of Higher Education, UNESCO Chair in the Culture of Peace and Democracy, Minsk
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Olie.
Energi, erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: Våbeneksport til Sudan.
Amnesty International: Sudan: No End To Violence In Darfur : Arms Supplies Continue Despite Ongoing Human Rights Violations, 2012. - 29 s.
Report of the Panel of Experts on the Sudan established pursuant to resolution 1591 (2005), published 8 March 2011 (S/2011/111). 71 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page