Polen

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi:: Østeuropæisk  republik med grænser til Hviderusland, den russiske enklave Kaliningrad, Litauen, Slovakiet, Tjekkiet, Tyskland - Oder-Neisselinjen efter anden verdenskrig - og Ukraine og med kystlinje til Østersøen.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Danmarks Statistik: Ind- og udvandringer 2000-2010. 2012. - 116 s.
Historie: Oldtiden: Astronomi kulturarv og arkæoastronomi. Hamburg-kulturen i Bøllingtiden, ca. 12500-12000 f.Kr. Middelalderen. Vandalerne. Polsk Livland. Den polsk-litauiske union 1386-1569. Den polsk-litauiske realunion 1569-1795. Den anden polske republik 1918-1939. Molotov-Ribbentrop pagten eller Den tysk-sovietiske ikkeangrebspagt 1939. Østpreussen.
Grotius: Hugo:Historia Gotthorum, Vandalorum, & Langobardorum 1655.
http://www.archive.org/details/historiagotthoru00grot
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Alfred-Maurice de Zayas: A Terrible Revenge: The Ethnic Cleansing of the East European Germans, 1944-1950, 1992.
- http://www.archive.org/details/A-Terrible-Revenge
A brief description of the work conducted in Poland by the American relief administration in cooperation with the Polish government. / Krotki zarys Dziaalnosci amerykanskiego wydziau ratunkowego prowadzonej przy wspóludziale rzadu polskiego na terenie rzeczypospolitej polskie 1922.
- http://www.archive.org/details/briefdescription00amer
Geschichte des polnischen Aufstandes und Krieges in den Jahren 1830 und 1831. / : Fedor Ivanovic Smitt Duncker und Humblot, 1848.
- http://archive.org/details/geschichtedespo01smitgoog
Roman Soltyk: Polen, geographisch und historisch geschildert – Mit einer vollständigen Geschichte der Jahre 1830 und 1831. Von einem Augenzeugen.. Stuttgart 1834
Militærkup: 1926, 1981.
Kultur: Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Polen var medlem af Folkeforbundet og senere af Warshawapagten under den kolde krig.
Hult, Berndt: Europas röda arméer. - Stockholm: Hörsta, 1953. - 180 s.
Aktuelt er Polen medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, OSCE.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Poland.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Poland.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Økonomiske kriser: inflationen Kipper- og Wippertiden / Kipper-und-Wipperzeit 1621-1623.
E. Ladewig Petersen: Nyt fra trediveårskrigen:
3. Materielle omkostninger, nedtælling til freden og den westfalske fred. Historisk tidssrkift: 1999:2.
http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/99_2/99_2_446.pdf
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium, kopper, kul.
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: Import af store våbensystemer fra: USA.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page