Makedonien

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Makedonien er en sydøsteuropæisk  republik beliggende på Balkan med grænser til Albanien, Bulgarien, Grækenland, Kosovo og Serbien.
Geography: Macedonia is a Southeast European republic located in the Balkans, bordering Albania, Bulgaria, Greece, Kosovo and Serbia.
Makedoniens historie: Oldtiden / Antiquity. Romeriget / the Roman Empire.
Middelalderen.
Makedonien var medlem af Den føderative folkerepublik Jugoslavien, Den socialistiske føderative republik Jugoslavien og Forbundsrepublikken Jugoslavien 1945-2003.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Parties & Elections In Europe: The database about parliamentary elections and political parties in Europe, by Wolfram Nordsieck.
- http://www.parties-and-elections.eu/index.html
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier i Makedonien / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien

Litteratur

Manifesto Project Dataset: Political Parties in the Manifesto Project Dataset.
International organisering
Makadonien er medlem af FN.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Macedonia.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Macedonia.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Makedoniens fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter:
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Makedoniens våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page