Serbien

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Sydøsteuropæisk  republik beliggende på Balkan med grænser til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien Kosovo, Kroatien, Makedonien, Rumænien og Ungarn.
Demografi:
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Håbløs fremtidsudsigt sender afghanere på flugt til Europa. / : Charlotte Aagard. I: Information, 9. November 2015.
Migrationsprofil Westbalkan: Ursachen, Herausforderungen und Lösungsansätze. / : Stefan Alscher, Johannes Obergfell, Stefanie Ricarda Roos. Working Paper 63)
- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2015
- http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/WorkingPapers/wp63-migrationsprofil- westbalkan.pdf?__blob=publicationFile
'The study focuses on migration in and from the Western Balkans region (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia).'
Historie: Oldtiden / Antiquity. Møsien (Moesia). Middelalderen. Det autonome fyrstedømme Bulgarien 1878-1908.
Østrumelien eller den »autonome provins« Østrumelien / Rumelien / romerlandet eller [tyrkisk] Balkan og Anatolien.
De sidste Kampe i Bulgarien. Historisk Arkiv, 1886.
Kongeriget Serbien. Serbien har været medlem af Kongeriget Jugoslavien eller Kongeriget af serbere, kroater og slovenere , Den føderative folkerepublik Jugoslavien, Den socialistiske føderative republik Jugoslavien og Forbundsrepublikken Jugoslavien 1945-2003 og Serbien og Montenegro.
The history of Servia, and the Servian revolution. With a sketch of the insurrection in Bosnia (1853).
http://www.archive.org/details/historyofservias00rankrich
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
The American Relief Administration: Final report of the work in kingdom S.H.S. .. (1920).
- http://www.archive.org/details/finalreportofwor00unitrich
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme: Jugoslovenska Kinoteka (Belgrade) 1949 ff
- www.kinoteka.org.rs
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Parties & Elections In Europe: The database about parliamentary elections and political parties in Europe, by Wolfram Nordsieck.
- http://www.parties-and-elections.eu/index.html
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien

Litteratur

Manifesto Project Dataset: Political Parties in the Manifesto Project Dataset.
International organisering
Serbien er medlem af FN.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Serbia.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Serbia.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Otpor!
Universiteter: Institut za Medjunarodnu Politiku i Privredu.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresserver: Aluminium.
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Eksport af våben til Afghanistan:
Amnesty International: Afghanistan: Arms Proliferation fuels further abuse, 2008.
- https://www.amnesty.ie/news/afghanistan-arms-proliferation-fuels-further-abuse

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page