Serbien

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Sydøsteuropæisk  republik beliggende på Balkan med grænser til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien Kosovo, Kroatien, Makedonien, Rumænien og Ungarn.
Natur, klima. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Flora and fauna: Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Flora und Fauna: Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Vådområder: Dunaufloden.
Donaukonventionen, Donaus miljøforum. Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Donau. Konven-tionen om samarbejde om beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af Donau. Parisersøretsdeklarationen af 1856. Litteratur: Meddelelse fra EU Kommissionen - Miljøsamarbejde i Donau-Sortehavs-regionen, 2001.
Peace Palace Library: Bibliography on Water Resources and International Law. .
Geologi: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Oldtiden. Møsien (Moesia). Middelalderen. Det autonome fyrstedømme Bulgarien 1878-1908.
Østrumelien eller den »autonome provins« Østrumelien / Rumelien / romerlandet eller [tyrkisk] Balkan og Anatolien.
De sidste Kampe i Bulgarien. Historisk Arkiv, 1886.
Kongeriget Serbien. Serbien har været medlem af Kongeriget Jugoslavien eller Kongeriget af serbere, kroater og slovenere , Den føderative folkerepublik Jugoslavien, Den socialistiske føderative republik Jugoslavien og Forbundsrepublikken Jugoslavien 1945-2003 og Serbien og Montenegro.
The history of Servia, and the Servian revolution. With a sketch of the insurrection in Bosnia (1853).
http://www.archive.org/details/historyofservias00rankrich
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
The American Relief Administration: Final report of the work in kingdom S.H.S. .. (1920).
- http://www.archive.org/details/finalreportofwor00unitrich
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film: Jugoslovenska Kinoteka (Belgrade) 1949 ff
- www.kinoteka.org.rs
Musik:
Musikhistorie ; Aktuelle og historiske musikorganisationer ; Pladeselskaber ; Komponister ; Musikgrupper - og solister ; Country & Western ; Folkemusik ; Jazz ; Klassisk musik ; Opera ; Pop ; Rock ; Arkiver ; Litteratur
Music history; Current and historical music organizations; Record companies; Composers; Music groups - and soloists; Country & Western; Folk music; Jazz; Classical music; Opera; Pop; Rock; Archives; Literature
Musikundervisning og pædagogik / Music Education and Pedagogy:
Musikhistorie
Music in the Balkans. / : Jim Samson. Brill, 2013.
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser.
Ansambl Renesans. Serbian early music ensemble formed in 1968.
- http://www.discogs.com/artist/1116099-Ansambl-Renesans
Musikeksempler: Ensemble Renaissance / Ansambl Renesans: Roots Of The Balkan (Music & Songs From Old Serbia). cpo999 902-2, 2002
- http://www.discogs.com/Ensemble-Renaissance-Roots-Of-The-Balkan-Music-Songs-From-Old-Serbia/release/3611563
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock

Se også: Musik fra Afrika ; Musik fra Amerika ; Musik fra Asien ; Musik fra Europa ; Musik fra Oceanien (inkl. Australien og New Zealand)
Amerikansk musik ; Amerikanske pladeselskaber ; Amerikansk folkemusik ; Amerikansk jazz ; Amerikansk rock musik ; Amerikansk musiklitteratur ; Amerikanske musikorganisationer ; Canadisk musik ; Dansk filmmusik ; Dansk musik ; Danske musikgrupper - og solister ; Dansk folkemusik ; Dansk guldalder jazz ; Dansk jazz ; Dansk klassisk musik ; Dansk Pop ; Dansk Rock ; Dansk musiklitteratur ; Danske komponister ; Danske pladeselskaber ; Danske musikarkiver ; Engelsk musik ; Engelsk folkemusik ; Engelsk rock musik ; Engelsk musik litteratur ; Engelske pladeselskaber ; Fransk musik ; Færøsk musik ; Grønlandsk musik ; Hollansk musik ; Irsk musik ; Jazz ; Norsk musik ; Skotsk musik ; Spansk musik ; Svensk musik ; Tysk musik ; Ungarnsk musik ; Østrisk musik.

Teater:
Politik: http://www.politicalresources.net/serbia-montenegro4.htm
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Serbien er medlem af FN.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Serbia.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Serbia.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Otpor!
Universiteter: Institut za Medjunarodnu Politiku i Privredu.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresserver: Aluminium.
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page