Albanien / Albania / Albanie

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Sydøsteuropæisk republik beliggende på Balkan med grænser til Grækenland, Kosovo, Makedonien, Montenegro og Serbien og med kystlinje til Adriaterhavet i Middelhavet.
Geography: South East European republic located in the Balkans. Borders with Greece, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia and coastline to the Adriatic Sea in the Mediterranean.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
, Albanian Centre for Migration Studies, Tirana
Historie: Oldtiden. Middelalderen. Gjergj Kastrioti Skanderbeg ; Moder Teresa.
Chekrezi, Constantin Anastasi: Albania past and present (1919).
- http://www.archive.org/details/albaniapastprese00chek
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
International commission to inquire into the causes and conduct of the Balkan wars: Report of the International commission to inquire into the causes and conduct of the Balkan wars, Vol. 1-17, Carnegie endowment for international peace( 1918).
http://www.archive.org/details/reportinternati01educgoog og
http://www.archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Washington%2C+D.+C.%2C+The+Endowment%22
Albanien blev besat af Italien i 1939 og var besat af Tyskland under Anden verdenskrig.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Merited Artist of Albania / Artist i Merituar 1960-1996
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
Radio Tirana
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur: Fan S. Noli (1882-1965)
Kunst / Art
Film:
Teater:
Politik: Fan S. Noli (1882-1965)
Challenges to democracy in Albania : hearing before the Commission on Security and Cooperation in Europe, One Hundred Fourth Congress, second session, March 14, 1996 (1996).
http://www.archive.org/details/challengestodemo00unit
Human rights and democracy in Albania : hearing before the Subcommittee on International Operations and Human Rights of the Committee on International Relations, House of Representatives, One Hundred Fourth Congress, second session, July 25, 1996 (1997).
- http://www.archive.org/details/humanrightsdemoc00unit
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Albanien var medlem af Folkeforbundet og var senere medlem af Warshawapagten under Den kolde krig
Hult, Berndt: Europas röda arméer. - Stockholm: Hörsta, 1953. - 180 s.
og er aktuelt medlem af EU, Europarådet, FN, NATO, OSCE.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Albania.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Albania.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
the 2002 Albania Living Standards Measurement Survey
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer og energi / Natural resources: Atomkraft: Nej. Det albanske atomagentur / Agjencia Kombetare Berthamore, kul, olie og naturgas.
Erhverv, handel, industri og trafik:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page