Albanien / Albania / Albanie

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Albanien er en sydøsteuropæisk republik beliggende på Balkan med grænser til Grækenland, Kosovo, Makedonien, Montenegro og Serbien og med kystlinje til Adriaterhavet i Middelhavet.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Merited Artist of Albania / Artist i Merituar 1960-1996
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
Radio Tirana
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur: Fan S. Noli (1882-1965)
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme.
Fan S. Noli (1882-1965)
Challenges to democracy in Albania : hearing before the Commission on Security and Cooperation in Europe, One Hundred Fourth Congress, second session, March 14, 1996 (1996).
http://www.archive.org/details/challengestodemo00unit
Human rights and democracy in Albania : hearing before the Subcommittee on International Operations and Human Rights of the Committee on International Relations, House of Representatives, One Hundred Fourth Congress, second session, July 25, 1996 (1997).
- http://www.archive.org/details/humanrightsdemoc00unit
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
International organisering
Albanien var medlem af Folkeforbundet og var senere medlem af Warshawapagten under Den kolde krig
Hult, Berndt: Europas röda arméer. - Stockholm: Hörsta, 1953. - 180 s.
og er aktuelt medlem af EU, Europarådet, FN, NATO, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Albania.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Albania.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
the 2002 Albania Living Standards Measurement Survey
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer og energi / Natural resources: Atomkraft: Nej. Det albanske atomagentur / Agjencia Kombetare Berthamore, kul, olie og naturgas.
Erhverv, handel, industri og trafik:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page