Albanien / Albania / Albanie

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Sydøsteuropæisk  republik beliggende på Balkan med grænser til Grækenland, Kosovo, Makedonien, Montenegro og Serbien og med kystlinje til Adriaterhavet i Middelhavet.
Natur og klima: Fisk. Fugle. World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
, Albanian Centre for Migration Studies, Tirana
Historie: Oldtiden. Middelalderen. Gjergj Kastrioti Skanderbeg ; Moder Teresa.
Chekrezi, Constantin Anastasi: Albania past and present (1919).
- http://www.archive.org/details/albaniapastprese00chek
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
International commission to inquire into the causes and conduct of the Balkan wars: Report of the International commission to inquire into the causes and conduct of the Balkan wars, Vol. 1-17, Carnegie endowment for international peace( 1918).
http://www.archive.org/details/reportinternati01educgoog og
http://www.archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Washington%2C+D.+C.%2C+The+Endowment%22
Albanien blev besat af Italien i 1939 og var besat af Tyskland under Anden verdenskrig.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Musik:
Musikhistorie ; Aktuelle og historiske musikorganisationer ; Pladeselskaber ; Komponister ; Musikgrupper - og solister ; Country & Western ; Folkemusik ; Jazz ; Klassisk musik ; Opera ; Pop ; Rock ; Arkiver ; Litteratur
Music history; Current and historical music organizations; Record companies; Composers; Music groups - and soloists; Country & Western; Folk music; Jazz; Classical music; Opera; Pop; Rock; Archives; Literature
Histoire de la musique; Organisations actuelles et historiques musique; Les maisons de disques; compositeurs; Des groupes de musique - et solistes; La musique folklorique; Jazz; Musique classique; Opera; Pop; Rocher; Archives; littérature
Historia de la música; Organizaciones actuales e históricos de la música; Las compañías discográficas; Compositores; Grupos de música - y solistas; Música folclórica; Jazz; Música clásica; Opera; Pop; Roca; Archivos; literatura
Musikgeschichte; Aktuelle und historische Musikorganisationen; Plattenfirmen; Komponisten; Musikgruppen - und Solisten; Country & Western; Volksmusik; Jazz; Klassische Musik; Opera; Pop; Rock; Archiv; Literatur
Musikundervisning og pædagogik / Music Education and Pedagogy:
Musikhistorie
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser.
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock

Se også: Musik fra Afrika ; Musik fra Amerika ; Musik fra Asien ; Musik fra Europa ; Musik fra Oceanien (inkl. Australien og New Zealand)
Amerikansk musik ; Amerikanske pladeselskaber ; Amerikansk folkemusik ; Amerikansk jazz ; Amerikansk rock musik ; Amerikansk musiklitteratur ; Amerikanske musikorganisationer ; Canadisk musik ; Dansk filmmusik ; Dansk musik ; Danske musikgrupper - og solister ; Dansk folkemusik ; Dansk guldalder jazz ; Dansk jazz ; Dansk klassisk musik ; Dansk Pop ; Dansk Rock ; Dansk musiklitteratur ; Danske komponister ; Danske pladeselskaber ; Danske musikarkiver ; Engelsk musik ; Engelsk folkemusik ; Engelsk rock musik ; Engelsk musik litteratur ; Engelske pladeselskaber ; Fransk musik ; Færøsk musik ; Grønlandsk musik ; Hollansk musik ; Irsk musik ; Jazz ; Norsk musik ; Skotsk musik ; Spansk musik ; Svensk musik ; Tysk musik ; Ungarnsk musik ; Østrisk musik.

Teater:
Politik: Challenges to democracy in Albania : hearing before the Commission on Security and Cooperation in Europe, One Hundred Fourth Congress, second session, March 14, 1996 (1996).
http://www.archive.org/details/challengestodemo00unit
Human rights and democracy in Albania : hearing before the Subcommittee on International Operations and Human Rights of the Committee on International Relations, House of Representatives, One Hundred Fourth Congress, second session, July 25, 1996 (1997).
- http://www.archive.org/details/humanrightsdemoc00unit
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Albanien var medlem af Folkeforbundet og var senere medlem af Warshawapagten under Den kolde krig
Hult, Berndt: Europas röda arméer. - Stockholm: Hörsta, 1953. - 180 s.
og er aktuelt medlem af EU, Europarådet, FN, NATO, OSCE.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Albania.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Albania.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
the 2002 Albania Living Standards Measurement Survey
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer og energi / Natural resources:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page