Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Kaldet Integrationsministeriet. Oprettet 2001.
Nedlagt 2011.
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration blev, ifølge Rigsarkivet, oprettet ved kongelig resolution den 27. november 2001.
I forbindelse med oprettelsen af ministeriet overførtes en række sager fra de allerede eksisterende ministerier:
Fra Indenrigsministeriet overførtes sager vedrørende udlændingeloven, lov om integration af udlændinge i Danmark, lov om repatriering, lov om nævnet for etnisk ligestilling, det internationale samarbejde på udlændinge- og integrationsområdet samt sager vedrørende økonomi, statistik og analyser på udlændinge- og integrationsområdet.
Fra Justitsministeriet overførtes sager vedrørende indfødsret.
Fra Undervisningsministeriet overførtes sager vedrørende lov om undervisning i dansk som andet sprog for voksne udlændinge med flere og sprogcentre.
Fra Finansministeriet overførtes sager vedrørende integration af etniske minoriteter på statslige arbejdspladser, herunder sager om anvendelse af puljen vedrørende tilskud til jobrelateret danskundervisning.
Fra By- og Boligministeriet overførtes sager vedrørende sekretariatet for kvarterløft, udmøntning af Byudvalgets forslag med videre samt sager vedrørende bypolitiske initiativer.
Fra Socialministeriet overførtes sager vedrørende udrykningsholdet, udmøntning af Byudvalgets forslag med videre samt sager vedrørende en styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere.
Fra Arbejdsministeriet overførtes sager vedrørende arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge, styrket integrationsindsats, anvendelse af pulje til særlige projekter for svage grupper af ledige, herunder etniske minoriteter, nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge samt sager vedrørende det rummelige arbejdsmarked på flytgninge- og indvandrerområdet.
Fra Erhvervsministeriet overførtes sager vedrørende bevillingen til brobygningen af etniske minoriteter.
Nedlagt ved kongelig resolution af 3. okt. 2011.
Se også: By- og Boligministeriet ; Indenrigsministeriet, Udlændingeafdelingen 1993-2001 ; Social- og Integrationsministeriet ; Udlændingestyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page