Portugal

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; nature; demographics; history, wars, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geografia; natureza; demografia, história, cultura, política, defesa, movimentos de paz, religião, problemas sociais, educação, economia.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Europæisk republik med grænser til Spanien og kystlinjer til Atlanterhavet.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Oldtiden. Astronomi kulturarv og arkæoastronomi. Helleristninger / petroglyph. Kelterne eller gallerne / Celts, i bronce- og jernalderen. Det galliske imperium (Imperium Galliarum), 260-274. Middelalderen. The history of the Portuguese, during the reign of Emmanuel : containing all their discoveries, from the coast of Africk to the farthest parts of China; their battles by sea and land, their sieges, and other memorable exploits: with a description of those countries, and a particular account of the religion, government, and customs of the natives; including also, their discovery of the Brazils, and their wars with the Moors (1752).
http://www.archive.org/details/historyofportugu01os
og http://www.archive.org/details/historyofportugu02os
Kolonier og protektorater
Tordesillas traktaten – 22. april 1529.
Fredrich Charles Danvers: The Portuguese In India Being A History Of The Rise And Decline Of Their Eastern Empire (1894).
- http://archive.org/details/portugueseinindi015750mbp
Portuguese Nyassaland; an account of the discovery, native population, agricultural and mineral resources, and present administration of the territory of the Nyassa Company, with a review of the Portuguese rule on the east coast of Africa (1969).
- http://www.archive.org/details/portuguesenyass00edgcgoog
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
National Security Archive Publishes Digitized Set of 2,100 Henry Kissinger "Memcons" Recounting the Secret Diplomacy of the Nixon-Ford Era. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 192, 2006
- http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB193/index.htm
The wars of succession of Portugal and Spain, from 1826 to 1840: with résumé of the political history of Portugal and Spain to the present time (1870).
- http://www.archive.org/details/warsofsuccession01boll
The Portuguese expedition to Abyssinia in 1541-1543 as narrated by Castanhoso (1902).
- http://www.archive.org/details/portugueseexpedi00whitrich
Edital. : Ao desembargo do paco baixou o decreto do theor seguinte: havendo o Imperador dos Francezes invadido os meus estados de Portugal de huma maneira a mais aleivosa, e contra os tratados subsistentes entre as duas coroas, principiando assim sem a menor provocacão as suas hostilidades, e declaracão de guerra contra a minha coroa: convem á dignidade della, e á ordem, que occupo entre as potencias declarar. (1808).
- http://archive.org/details/editalaodesembar00port
Portugal har modtaget bistand via den amerikanske Mutual Defense Assistance Act / den gensidige forsvarsbistandslov under Den kolde krig.
Kultur: Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Bibliotheca hispano-americana : A catalogue of Spanish books printed in Mexico, Guatemala, Honduras, the Antilles, Venezuela, Columbia, Ecuador, Peru, Chili, Uruguay, and the Argentine Republic, and of Portuguese books printed in Brazil : followed by a collection of works on the aboriginal languages of America (1870).
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
José Saramago ; Fundação José Saramago.
Film: Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema (Lisboa)
- www.cinemateca.pt
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Regeringer:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
Politiske partier skal, ifølge forfatningen, godkendes af Tribunal Constitucional.
Centro de Estudos do Pensamento Político.: Partidos e Movimentos Portugueses.
- http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/xbrowser/indexpar_n.php3
International organisering
Portugal er medlem af EU, Europarådet, FN, Fællesskabet for portugisisktalende lande, det internationale energiagentur, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Portugal.
Værnepligt: Nej. Ikke siden 2004. WRI: Country report and updates: Portugal.
Sydeuropa har stadig råd til våben : I flere sydeuropæiske lande modsvares de store nedskæringer på sociale ydelser ikke af tilsvarende besparelser på forsvarsbudgetterne. / Mads Frese. Lagt på information.dk 17. januar 2012. Bragt i den trykte udgave 18. januar 2012 på side 8 i 1. sektion.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations: Liberal Social Movement / Movimento Liberal Social, 2005-.
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter: Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, Lisbon.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Økonomiske kriser: Gældskrisen 2010-.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport / Fábricas de armas, comércio de armas e-transporte: Import af store våbensystemer fra: Danmark, USA.
Expal - Maxam.- - http://www.maxam-corp.com/en/expal
Implementation of the U.S. arms embargo (against Portugal and South Africa, and related issues). Hearings, Ninety-third Congress, first session (1973).
- http://www.archive.org/details/implementationof00unit

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page