Aserbajdsjan ; Azerbaijan

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Europæisk, asiatisk  republik med grænser til Armenien, Georgien, Iran, Rusland og Tyrkiet og med kystlinje til Det kaspiske hav. Geografihistoriske fremstillinger: Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Potential Analysis for Further Nature Conservation in Azerbaijan.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
The Kurds in the Soviet Union.
http://www.archive.org/details/TheKurdsInTheSovietUnion
Historie: Historie: Oldtiden. Helleristninger / petroglyph. Middelalderen. Seljuk Sultanatet 1037-1194. Aserbajdsjan var en del af Sovjetunionen.
Det røde Kurdistan, Kurdistan Uyezd.
Militærkup: 1993.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Bibliographia Caucasica et Transcaucasica, volumes 1-II St. Petersburg, 1874-1876 compiled by M. Miansarof.
- http://www.archive.org/details/BibliographiaCaucasicaEtTranscaucasica
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Kunst / Art
Litteratur:
Film:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme.
Regeringer:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Aserbajdsjan var medlem af the Collective Security Treaty Organization / Den Kollektive Sikkerhedstraktat Organisation 1994-1999 og er medlem af FN, Sammenslutningen af Uafhængige Stater SNG.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Azerbaijan.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Azerbaijan.
Efterretningstjenester: Svensk TV: Uppdrag granskning: Teliasonera cooperates with oppressive regimes, 04/18/2012
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: Azerbaijan Alliance for Peace and Development.
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Shiitisk islam.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Kobolt, olie og naturgas.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Energi, erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: Import af våben fra USA.
U.S. Arms Exports and Military Assistance in the “Global War on Terror” : 25 Country Profiles. / Project Director: Rachel Stohl, Senior Analyst Contributing Authors: Sarah Chankin-Gould et al. Center for Defense Information at the World Security Institute, 2007. - 149 s. Online.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page