Ulla Røder / Ulla Roder
Trident Trillingerne på vej til arbejde.
Kilde: Peace News.
Ulla Røder / Ulla Roder
Ulla Røder / Ulla Roder, November 2004

Røder, Bodil Ulla

F. 1954
Dansk fredsaktivist og pacifist og organisator. Permanent bosat og socialt arbejde i Skotland fra maj 2000 til 2004 i et YMCA-kursuscenter.
Ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl i 1986 og de fortsatte franske, indiske, parkistanske og kinesiske atom­prøves­prængninger begyndende i 1995 og fremover blev skelsættende begiven­heder for Ulla Røder. Hun blev klar over 'at verdenens skrøbelige tilstand betyder, at der skal så uendelig lidt til, før balancen i verden tipper til den forkerte side'.
Hun blev medlem af flere danske og udenlandske fredsorganisationer og grupper. Stiftende medlem af Arbejdsgruppen mod Atomprøvesprængninger, der protesterede mod udviklingen af en ny generation af våben herunder små taktiske atomvåben = 'Mini-nukes'.
Medlem af the Scottish Campaign for Nuclear Disarmament; Scottish Coalition for Justice not War; Trident Ploughshares, Aldrig mere Krig, Fredsskattefonden, valgt til sekretær for Fredskommission af 1998, som udgav betænkningen 'Elskværdig Sikkerhed', som et alternativ til Forsvarskommissionens officielle betænkning, Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe, Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space, Kvinder For Fred, Kvinder i Sort, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Juni-bevægelsen og Folkebevægelsen mod EU.
Deltager i kampagne gennem de baltiske lande i 1997 og i en NGO, OCSE-skyggekonference om udviklingen af nye kernevåben og NATO- og EU-udvidelserne.
Deltog samme år i protester mod NASA's plutoniumdrevne rumsonde Cassini. Brev til daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S), 18. juli 1998, angående 'løfte om at forhindre en atomforbrydelse' til gruppen Trident Ploughshares efter at have tilsluttet sig dette netværk. 12. Marts 1999 sender hun et brev til de danske folketingsmedlemmer med kritik af NATOS førsteslagsstrategi og beder dem støtte Trident Ploughshares, og dette følges op med et brev af 29. april til Nyrup Rasmussen, hvor hun bl. a. skriver: "Jeg ville virkelig ønske, De hr. statsminister kommer på bedre tanker og får gjort noget for at få vendt udviklingen, så ikke alle vores skattekroner skal gå til våbenmagten. Lad hellere disse penge blive brugt til at opbygge et ordentligt liv for Danmarks befolkning og lad os håbe, at der også vil være solidaritet nok til virkelig at hjælpe de trængte befolkninger i verden på rette vej til en ordentlig levestandard. Så tror jeg på en fredeligere verdensorden helt automatisk vil blive grundlagt. Indtil da vil jeg som en ansvarlig borger gøre alt, hvad der står i min magt for at nedlægge våbenmagten, ved selv at destruere våbene".
Sendte på foranledning af Kvinder for Fred et brev af 25. September 1998 til alle folketingsmedlemmer om ulovligheden af NATO's atomvåben under international lov og medlemmernes pligter til at sikre, at de ikke deltager i forbrydelser, som er defineret i Nürnberg Principperne.
Deltog i høring i Landstingssalen med danske politikere om beslutningsprocessen om Dansk støtte til det planlagte amerikanske angreb mod Iraq og NATOS deltagelse i Kosovo samt i Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed kampagne Humanitær hjælp til det Iraqiske folk'. Deltager i the Women's International League for Peace and Freedom's Gertrud Baers Summer School, 1997, hvor Ligaen introducerer ikke-voldelige direkte aktioner i fredslejrene ved AWE Aldermaston og US NSA Menwith Hill baserne ; og som bestyrelses­medlem deltager Ulla Røder i 1998 i den danske kvindeligas WIND kampagne for afskaffelse af atomvåben og tager del i det daglige arbejde for Ligaen.
Deltager i Haag Agenda for Peace konferencen 1999 og march fra Freds­paladset i Haag til NATOs hovedkvarter i Bruselles og deltager i freds­marchen fra Aldermaston i Sydengland til Faslane i Skotland 1999, hvor der demonstreres ved bl.a. The Royal Ordinance Special Metals - Depleted Uranium fabrikken i Featherstone i nærheden af Wolverhampton. Deltager i Coulport i Trident Ploughshares nedrustningslejre i 1998 - 2004.
Ulla Røder afruster dele af Maytime, det militære forsøgslaboratorium for atomubåde i 1999 i Loch Goil i Skotland sammen med Ellen Moxley og Angela Zelter. Ulla Røder varetægtsfængsles og anklages efterfølgende for 'ondsindet hærværk'; men the Trident Three frifindes for alle anklager senere samme år.
Baggrunden for frifindelsen er Den internationale Domstol i Haags vejledende udtalelse, Advisory Opinion,1996. I forsvaret førtes eksper­tvidner i international lov - herunder Nürnberg-dommen.
Deltager i the World Court Project, der fører til Den Internationale Domstols vejledende udtalelse i juli 1996, Advisory Opinion, om lovligheden af trussel med eller brug af kernevåben. Inger Bjørn Andersen fra Kvinder fra Fred følger dette op bla. ved brev, juli 1999 til det folketinget og til repræsentanter for NATO. Erik Lau Christensen fra Fredsskattefonden skriver til både den britiske og danske regering i august samme år: "vedr. Atomvåben og Storbritanniens overholdelse af Internationale aftaler mv... Vi beder tillige om, at den britiske regering vil sikre, at Nürnbergdomstolens kendelser efter 2. verdenskrig, og alle de juridiske implikationer heraf, nøje overvejes og anvendes til støtte for de anklagede i den aktuelle retssag". Kun få politikere svarer på korrespondancen; danske aviser offentliggør ikke mange læserbreve om nedrustning.
Aktionen kritiseres af den danske afdeling af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed: "Ligaen som organisation ikke kan gå ind for den form for aktioner, som Ulla her har været involveret i. De går langt ud over vores definition af ikkevold og civil ulydighed"; men Ullla Røder støttes af Aldrig mere Krig: "Kæmp videre, for fremtidige generationer vil undre sig over, at ikke flere deltog. Så længe aktionerne er ikkevoldelige, ansvarlige og åbne, har de vores fulde opbakning".
Ulla Røders aktion støttes også af Fredsskattefonden og Kvinder for Fred.
Trident Ploughshares ikkevoldelige direkte aktioner, er ikke udelukkende civil ulydighed, (som eksempelvis en blokade). For at begå civil ulydighed skal man bryde loven, men folkeretten retfærdiggør civiles intervention når forbrydelser mod menneskeheden bliver planlagt eller begået. Fra Nürnber-dommen: selve kernen i charteret: "individer har internationale pligter, som overskrider de nationale forpligtelser til lydighed, som den enkelte stat har dikteret" , at "the Judgement of the International Military Tribunal said [in the Law of the Charter which is non-paginated: see the section immediately after dealing with Article 228 of the Treaty of Versailles], in the context of punishing individuals who order or participate in such Crimes, "individuals have international duties which transcend the national obligations of obedience imposed by the State".
I april 2001 deltog hun i Det globale netværk mod atomkraft og våben i rummets konference i Leeds i England.
Under 1. maj demonstrationen i Odense 2001 taler Ulla Røder om 'Ikke flere nedslagtninger - nu er det nok'. Efterfølgende er der et (næsten) helsides interview med hende i Fyens Stifttidende.
I 2001 offentliggøres højesterets udtalelse den 30. marts 2001 om specifikke love (Trident) i sagen mod Angela Zelter, Bodil Ulla Roder, Elllen Moxley. De skotske højesteretsdommere vurderer, at ødelæggelse af ejendom ikke på nogen måde kan retfærdiggøres; med mindre der foreligger særlige omstændigheder: Lord advocate's reference no. 1 of 2000 by her majesty's advocate referring for the opinion of the high court on points of law (Trident) v. Angela Zelter, Bodil Ulla Roder, Ellen Moxley, 30 March 2001, Lord Prosser, Lord Penrose, Lord Kirkwood, - which is interpreted by the Scottish legal establishment as ruling out any justification for damage to property; (except under special circumstances).
Efter denne udtalelse fra Højesteret var der aktion i det skotske folketing den 4. april 2001. Ulla og 10 andre aktivister anholdes; anklaget for forstyrrelse af offentlig ro og orden og retsag fulgte. Dommen blev, at anklagen ikke var bevist af anklagemyndigheden. Ulla's forsvarer Joanna McDonald argumenterede at beviserne, der blev ført af anklageren ikke havde været tilstrækkelige til at møde de påståede anklager mod hende. Sheriff Craik synes at være enig og sagde: "et vist råderum for opførsel må kunne tillades i bona fide politiske demonstrationer".
Ved en demonstration mod engelske atomvåben ved den engelske flådes base i Faslane i Skotland, august 2000, arresteres Ulla Røder samt 69 andre britiske og udenlandske demonstranter.
Ved demonstrationen, the Big Blocade, i Faslane, Skotland i februar 2001 arresteres mere end 350, heriblandt Ulla R&oslash.
Ulla Røder varetægtsfængsles i HMA Cornton Vale fængsel, Stirling i Skotland, august 2001, fundet skyldig i fire ud af seks sager med anklager bla. forstyrrelse af offentlig ro og orden (breach of the peace) og hærværk (malicious damage) mod hegn i Faslane og Coulport baserne; for hendes svømmetur til Trident ubåden 'Vanguard', hvor hun skrev "ubrugelig" (useless) på skroget af ubåden. For disse 4 aktioner modtog Ulla en dom om fængsling i 3 måneder og anklageren anbefaler udvisning til the Home Office, som senere nægter at deportere Ulla.
Ulla Røder starter Fylingdales Star Peace Camp 2002, i bekymring over Bushs stjernekrigsprojekter, som hun mener vil medføre placering af våben i rummet med påfølgende atomoprustningsspiral - lejren lukkes med et fogedforbud i december 2002.
Igen arresteret sammen med Graham Kaynes i december 2002. De to havde skåret sig igennem to hegn og var ved at skære sig igennem pigtråden da de blev arresteret på Fylingdales basen.
De forsøgte at komme ind til en amerikansk Milsatcom - satellitkommunikations- og kommandoinstalation, der bruges til de elementer som indgår i militær ledelse og kontrol over rumbaserede våben, som en del af Star Wars konstellation under USAs rumkommandos langtidsplan fra 1998. (USSPACECOM Long Range Plan 1998).
I februar 2003 'belønner' Newbury Magistrates Court Ulla Røder med to års betinget dom og at betale erstatning til the Atomic Weapon Establishment Aldermaston, efter at hun har skåret hul i hegnet til våbenfabrikken under en aktion i forbindelse med Trident Ploughshares årlige nedrustningslejr.
Før koalition styrkernes ulovlige angreb på Iraq i Marts 2003 talte Ulla Røder på Labour CND's konference i Glasgow den 14. februar og tilslutter sig masssedemonstrationen i London den 15. februar samt en demonstration ved RAF Leuchars den 8. marts og kort før krigens udbrud trænger Ulla Røder ind på basen og afrustede et britisk Tornado jagerfly for at afværge yderligere forbrydelser mod menneskeheden i at blive begået mod det irakiske folk.
Siden den officielle høring om Iraq og kampagnen mod sanktionerne i 1998 er der sendt adskillige læserbreve og breve til politikerne og forskellige demonstrationer har været afholdt. Den 22. februar indgiver bekymrede borgere en anklage til politiet mod Storbritanniens regeringsmedlemmer og ansatte på establissementer med udvikling, transport, forberedelse, overvågning og indsættelse af Storbritanniens Trident atomvåben.
Ulla Røder indleverede anklage til politiet på RAF Fylingdales: "Defence Secretary Geoff Hoon foreslog at regeringen er parat til at bruge atomvåben imod ikke-atomvåbenstater, hvis de nogen sinde bruger kemiske eller biologiske våben til at angribe Storbritanniens væbnede styrker indsat mod dem. Dette er klart rettet mod Iraq... Enhver såvel militær person som civil har en lovmæssige pligt til at sikre, at de ikke er involveret i alvorlige overgreb. Vi holder derfor enhver ansvarlig for deres negligering af loven, og for deres forberedelser af forbrydelser mod menneskeheden". Politiet såvel som den britiske regering ignorerede disse protester såvel som masseprotesterne i London og over hele verden.
Efter arrestationen på RAF Leuchars varetægtsfængsles Ulla Røder - ingen kaution tilbydes. Hun bliver løsladt uden kaution den 8. august efter anklageren havde forsømt at have en tolk tilstede i Højesteret under en høring om yderligere forlængelse af varetægtsfængslingen. Denne retssag er endnu ikke startet. Ulla Røder tog 'orlov' efter 15 indledende retsmøder og fem gange at have fået ændret datoen for retssagen for at beskytte hendes rettigheder til en retfærdig retssag.
Protest mod den fortsatte danske krigsdeltagelse i Irak i Folketinget, november 2004, hvor medlemmerne skulle stemme om en forlængelse af danske troppers tilstedeværelse i Iraq. Der blev sendt en officiel appel af 23. november 2004 til samtlige folketingsmedlemmer fra Nej til Krig kampagnen.
Modtager Aldrig mere Krigs Fredsrose 2000, Fredsskattefondens Legat 1999 og 2002 samt the Right Livelihood Award , 2001.

Litteratur

Terp, Holger: Ulla Røder biography in English.
Atom u-både under belejring. I: Socialisten, 08/11/2000.
Bjerre Christensen, Nynne: For verdens skyld. I: Berlingske Tidende, 05/06/2001.
Bjerre Christensen, Nynne: Ildsjæl mod atomvåben. I: Urban, 12/13/2001.
Borgerlige forstyrrede folkestyret. I: Arbejderen, 09/01/2005.
Bundgaard, Bente: Star Wars : Fredsfolkets usynlige fjende. I: Information, 06/07/2002.
Dialog-redaktionen, Frederikshavn Lokalradio: Interview med Ulla Røder, januar 2005.
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/050116ullaroeder-moede.htm
DR TV 1: Magtens billeder : Ullas vrede, 06/02/2004.
Fredsnydt : Højdepunkterne i fredsgaktivisten Ulla Røders karriere. I: ATS, 03/15/2003.
Hansen, Arne: Ulla Røder får dom 11. september. I: Dagbladet Arbejderen, 08/22/2002.
Harris, Richard: Druid and peace campaigner's Star Wars fears. I: Whitley Gazette, 06/11/2002.
Jensen, Mona: Støt fredsaktivist. I: Dagbladet Arbejderen, 06/25/2003.
Møller, Grete: Ulla Røder hædret med Fredslegat. I: Køkkenrullen, 2000:1 s. 6-7.
Nepper-Rasmussen, Kirsten: Dansk kvinde frikendt for atom-hærværk. I: Fyens Stiftstidende, 10/22/1999.
Nürenberg Dommen, International Military Tribunal Nürnberg 1946, official documents, XXII, 411, 461-466, 497-498.
Ritzaus Bureau: Dansk fredsaktivist forsvundet i Skotland. I: Information, 10/16/2003.
Røder, Ulla: Ikke flere endeløse diskussioner, men realistisk nedrustning nu …
I: Dagbladet Arbejderen, 06/03/2003.
Røder, Ulla: Kan FN leve op til sit ry som en FREDS organisation?
Røder, Ulla: Kvinder for Fred i aktion mod atomubåde. I: Dagbladet Arbejderen, 09/23/1998.
Røder, Ulla: En lille historie.
Røder, Ulla: Mary Kelly Sagen. I: Køkkenrullen, 2005:1 s. 9-11.
Røder Ulla: Medvirk til forhindring af krigsforbrydelser.
Røder, Ulla: Nyhedsbrev fra Ulla. I: Køkkenrullen, 2001:3 s. 5-7.
Røder, Ulla: Om Sasaki Sadako og foldede traner. I: Køkkenrullen, 2005:5 s. 8-9.
Røder, Ulla: Retssikkerheden i Europas demokratier.
Røder, Ulla: Thuleradaren er trædesten for Bush rumkrigsprojekt
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/041203ullaroeder.irak.rumkrig.htm
Røder, Ulla: USA's langtidsplan for militarisering af rummet.
Røder, Ulla: Visit the Block the Builders Site. I: Køkkenrullen, 2004:8 s. 4-6.
Røder, Ulla: Vær med til at blokere udbygning af Aldermaston i UK for at hindre udvikling af nye atomvåben
Røder, Ulla: Årets gang for Ulla. I: Køkkenrullen, 2001:5 s. 10-12.
En stille nat med Bush. I: Politiken, 07/10/2005.
Strid om vidner udsætter retsag. I: Information, 09/20/2003.
Trident Ploughshares: Speed the Plough... Newsletter.
http://www.tridentploughshares.org/spedplog/index.php
Tweedie, Katrina: Arrests end protest siege at Faslane submarine base. I: The Scotsman, 02/16/1999.
Ulla Røder i Folketinget. I: Arbejderen, 11/27/2004.
http://www.stopterrorkrigen.dk/emner/aktioner/041125_ulla_roeder_folketingsaktion.htm
Won Nuclear War. I: the Sun, 10/22/1999.
Zelter, Angie: Trident on Trial : The case for people's disarmament.
- Edingburg : Luath Press, 2001. - 312 pp. - ISBN 1-84282-004-4


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page