Ankenævnet i henhold til lov nr. 500 af 9.10.1945
vedrørende tilbagebetaling af fortjeneste

Historisk ankenævn oprettet 1945 under: Justitsministeriet.
Nedlagt 1960.
Se også: Ankenævnet for Tjenestemandssager ; Ankenævnet i henhold til § 8 i Lov 260 af 01.06.1945 (vedrørende forræderi med videre) ; Besættelsen ; Revisionsudvalget for Tyske Betalinger ; værnemager.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte Udvalg til Overvejelse af Spørgsmaalet om Ændring af Lovene af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov og til Lov om Rettens Pleje angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justitsministeriet, 1946.
Retsopgøret efter besættelsen. / : Ditlev Tamm.
Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1984.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page