Estland

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Estland er en europæisk, baltisk  republik med grænser til Letland og Rusland og med kystlinjer til Den finske bugt og Rigabugten i Østersøen.
Estlands Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Russian emigré recollections: life in Russia and California : oral history transcript / 1979-1983 (c1986)
- http://www.archive.org/details/russianemigre00pierrich
Mikko Lagerspetz: Active Civic Participation of Immigrants in Estonia, 2005.
Estlands historie: Oldtiden / Antiquity. Middelalderen. Estland har været koloniseret af Danmark, Sverige, Rusland og var en del af Sovjetunionen, først som Den estiske socialistiske sovjetrepublik 1939-1941. Militærkup: 1934. Molotov-Ribbentrop pagten eller Den tysk-sovietiske ikkeangrebspagt 1939.
Grimsted, Patricia Kennedy: Archives and manuscript repositories in the USSR, Estonia, Latvia, Lithuania, and Belorussia (1981).
http://www.archive.org/details/hearingwithrefe00vreegoog
Helge Almquist: Sverge och Ryssland 1595-1611 : tvisten om Estland, förbundet mot Polen, de ryska gränslandens eröfring och den stora dynastiska planen, 1907.
http://www.archive.org/details/svergeochryssla00almqgoog
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Hein, Morten: De estiske matricer. Hein Information Tools, 2008. - 3 s.
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:: Eesti Filmiarhiiv (Tallinn) 1935 ff
- www.filmi.arhiiv.ee
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Valg til Europa-Parlamentet / European Parliament elections:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Estland var medlem af Folkeforbundet og er medlem af EU, Europarådet, det internationale havundersøgelsesråd ICES, FN, NATO, Nordisk Råd (samarbejdsaftale), OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Estonia.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Estonia.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page