Baltikum

1) Middelalderlatin: De baltiske stater: Estland, Letland og Litauen; fra disse lande eller vedrørende disse tre østersølande.
2) Litausk: Hvidt eller Det hvide (stræde).
Se også: Baltic Sea Initiative ; Hviderusland ; NATO ; Norden ; Nordisk råd ; Mare Balticum / Det baltiske hav = Østersøen ; Polen , Rusland.
Se også: Den baltiske venskabs- og samarbejdsaftale 1934 ; Den baltiske union ; Bispedømmet Dorpat eller Tartu ; Dansk-Baltisk Auxiliær Corps 1919 ; Hertugdømmet over Daugava / Ducatus Ultradunensis ; Det forenede baltiske fyrstedømme ; Kaliningrad ; Ærkebispedømmet og senere hertugdømmet Kurland ; Guvernementet Leningrad ; Livland ; Den livoniske konføderation ; Den polsk-litauiske union 1386-1569 ; Den polsk-litauiske realunion 1569-1795 ; Polsk Livland ; Reichskommissariat Ostland eller Reichskommissariat Baltenland 1941-1945 ; Ærkebispedømmet Riga ; Sovietunionen ; Svensk Livland ; guvernementet Vilna ; Østpreussen ; Østersøguvernementerne.

Litteratur

Irma Ridbäck: Svensk arkivbibliografi 1990–1999, Svenska arkivsamfundet 2003.
http://www.arkivsamfundet.se/docs/75.pdf
Baltische Landeskunde : Atlas (1911).
http://www.archive.org/details/baltischelandesk00kupfuoft
Moltke, Kai: De baltiske folks frihedskamp. Frit Forlag, 1948. - 234 s.
Report of the Select Committee to Investigate Communist Aggression and the Forced Incorporation of the Baltic States into the U.S.S.R. Third interim report of the Select Committee on Communist Aggression, House of Representatives, Eighty-third Congress, second session, under authority of H. Res. 346 and H. Res. 438 (1954).
http://www.archive.org/details/reportofselectco1954unit


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page