Skandinavien

Geografisk område i Nordeuropa bestående af:
1) Norge og Sverige eller
2) Danmark, Norge og Sverige. Øresund ; Østersøen.
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
Naturhistorie: : Kjærbølling, Niels : Icones ornithologiae scandinavicae : Scandinaviens: Danmarks, Sverigs, Norges, Islands og Færøernes Fugle i 600 colorerede afbildninger.
Kjøbenhavn 1851-1856.
Danmarks fugle, beskrevne: Ornithologia Danica : Danmarks Fugle i 304 afbildninger af de gamle hanner, med særskilt text. / : Niels Kjærbølling. - Kjøbenhavn: Forfatterens Forlag, 1851.
- https://archive.org/details/danmarksfuglebes00kjae
Anden udgave:
Skandinaviens fugle, med særligt hensyn til Danmark og de nordlige bilande. / : Niels Kjærbølling.
2., fuldstændigt omarbeidede Udgave, Ved Jonas Collin.
- Kjøbenhavn : L. A. Jørgensens Forlag, 1875.
- https://archive.org/details/skandinaviensfug00kj
Geologi og jordbundsforhold: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Tekst:
Demografi:
Historie:
Oldtiden / Antiquity.
Palæontologi / Megafauna.
Stenalderen / Stone Age.
Astronomi kulturarv og arkæoastronomi.
Bronzealderen / Bronze Age.
Helleristninger / Petroglyph.
Jernalderen / Iron Age.
Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid.
Popular Struggle and Democracy in Scandinavia: 1700-Present.
/ : Flemming Mikkelsen, Knut Kjeldstadli, Stefan Nyzell. Springer,2017
Deltagelse i konflikter, militærkup og i krige
Se også: Kalmarunionen ; Norden ; Norden som atomvåbenfri zone ; Skandinavisk Forsvarsforbund.
Kultur:
Litteratur:
Tekst:
Musik:
Music from Scandinavia : 2000 recordings from Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden.
- Copenhagen : The Nordic Council of Ministers, the Scandinavian Music Information Centres, 1982.
Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page