Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Skandinavien

Geografisk område i Nordeuropa bestående af:
1) Norge og Sverige eller
2) Danmark, Norge og Sverige. Øresund ; Østersøen.
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
Naturhistorie: : Kjærbølling, Niels : Icones ornithologiae scandinavicae : Scandinaviens: Danmarks, Sverigs, Norges, Islands og Færøernes Fugle i 600 colorerede afbildninger.
Kjøbenhavn 1851-1856.
Danmarks fugle, beskrevne: Ornithologia Danica : Danmarks Fugle i 304 afbildninger af de gamle hanner, med særskilt text. / : Niels Kjærbølling. - Kjøbenhavn: Forfatterens Forlag, 1851.
- https://archive.org/details/danmarksfuglebes00kjae
Anden udgave:
Skandinaviens fugle, med særligt hensyn til Danmark og de nordlige bilande. / : Niels Kjærbølling.
2., fuldstændigt omarbeidede Udgave, Ved Jonas Collin.
- Kjøbenhavn : L. A. Jørgensens Forlag, 1875.
- https://archive.org/details/skandinaviensfug00kj
Geologi og jordbundsforhold: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Tekst:
Demografi:
Historie:
Oldtiden / Antiquity.
Palæontologi / Megafauna.
Stenalderen / Stone Age.
Astronomi kulturarv og arkæoastronomi.
Bronzealderen / Bronze Age.
Helleristninger / Petroglyph.
Jernalderen / Iron Age.
Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid.
Popular Struggle and Democracy in Scandinavia: 1700-Present.
/ : Flemming Mikkelsen, Knut Kjeldstadli, Stefan Nyzell. Springer,2017
Deltagelse i konflikter, militærkup og i krige
Se også: Kalmarunionen ; Norden ; Norden som atomvåbenfri zone ; Skandinavisk Forsvarsforbund.
Kultur:
Litteratur:
Tekst:
Musik:
Music from Scandinavia : 2000 recordings from Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden.
- Copenhagen : The Nordic Council of Ministers, the Scandinavian Music Information Centres, 1982.
Fornnordiska Klanger / The Sounds of Prehistoric Scandinavia
His Master's Voice 1361031, Musica Sveciae MS 101 1984
Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page