Fødevaredirektoratet

Historisk direktorat oprettet 1975 under: Landbrugsministeriet.
Fortsættes 2004 som: Fødevarestyrelsen.
Forssat fra: Veterinær- og Fødevaredirektoratet og Veterinærdirektoratet.
Se også: Fisk ; fiskeri ; Fiskeriministeriet ; fødevarer ; gift ; landbrug ; matrikel ; miljø.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; Justitsministeriet ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 15. juni 2000 om budgetproblemerne i Fødevaredirektoratet, 2000.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page