Det danske Fredsakademi

Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security Ø (OE)

Østerbro Fredskomite oprettet 1980.

ø

Øberg, Jan

ød

økonomisk demokrati.

øde

ødegård

ødelæggelse

Tekst.
Se også: Makulering ; ruinere ; selvdestruktiv.

ødelæggelsernes vederstyggelighed

Tekst.

Die Österreichische Exilbibliothek

Östereichische Friedensgesellschaft

Öestereichische gesellschaft der Friedensfreunde

øje / eye

økologi

økologisk krigsførelse

Det Økologiske Fødevareråd

økonom

økonomi

Økonomi- og Arbejdsministeriet

Økonomi- og Budgetministeriet

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Økonomiministeriet

Økonomistyrelsen

økonomisk kriminalitet

økonomisk krigsførelse

Tekst.

De økonomiske råd

økumenisk

øl

ØMU

øreskat

Tekst.

Øresund

Øresundstraktaten af 1857, Traktaten af 14 . Marts 1857 / The Treaty of Copenhagen of March 14, 1857

Tekst.

Øresundstold

ørken

ørsted

ØSKR-konventionen

Østasien

Østafrika

Østafrikanske Fællesskab

østblokken

Østergaard-udvalget

Folketingets særlige sikkerhedspolitiske udvalg. Oprettet 198?

Østersøen

Østeuropa

Østjerusalem

Geografisk del af Jerusalem.

Østrig

Kejserriget Østrig

Historisk stat i Centraleuropa, 1804-1867.
Fortsættes som Dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn.

Det østrig-ungarske Kejserrige

Se: Dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn

Dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn

Historisk stat i Centraleuropa. Også kaldet Det habsburgske monarki eller Donaumonarkiet / Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und die Länder der heiligen ungarischen Stephanskrone, 1867–1918
Kunst / Art, herunder Art nouveau 1890-1910

Des Österreichischen Friedensrate

Östereichischen Verbandes der Weltjugend

Østersødeklarationen

Østersø-kommandoen

Oprettet 1962 under NATO.
Se også: Enhedskommandoen.

øststøtte

Østtimor

Østtyskland

øvelse

øvrighed

Top

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Æ| Å

Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk