Det danske Fredsakademi

Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security A

Aa Ab Ac Ad Ae Af Ag Ah Ai Aj Ak Al Am An Ao
Ap Aq Ar As At Atom Au Av Aw Ax Ay

A

Aachener Friedenspreis

ABA ; Arbejderebvægelsens Bibliotek og Arkiv

abbed

abbedisse

abbedi

ABC

ABC-observation

ABC-staterne

ABCD-staterne

abdikation

Abessinien

ABM

ABM-traktaten

abolition

abolitionisme

abort

Absalon

absentation

absolut

absolution

absolutisme

Abwehr

A cappella

ACE

accelerere

acceptabel

acceptere

accompagnement / akkompagnement

accompagnere / akkompagnere

accompagnatør / akkompagnatør

accord / akkord

active denial technology

active nonviolence

AD ; Assured Destruction

ADC; US Aerospace Defence Command

ADCA; US Arms Control and Disarmament Agency

Addams, Jane

adel

adelburser

adelsbrev

adfærd

adjunkt

Adler, Moritz

Adler, Victor

ADM; Atomic Demolition Munition

administration

Administrations- og Servicestyrelsen

Administrationsdepartementet

Administrationsrådet

admiral

Admiralitetet

Admiralitetskontoret

Admiralitets- og Kommisariatskollegiet

admiralitetesret

adoption

Adoptionsnævnet

advokat

Advokatnævnet

aerosol-bomber

AECA

AEGIS

AFCS ; American Friends Service Committee

affald

affutage

affære

Afghan

Afghanistan

afgift

afgrøde

afhandling

afhopper

afhængighed

Aflandshage

US AFRICACOM

Amerikansk kommando.

Afrika

Afrika som atomvåbenfri zone

afrustning

AFSATCOM

afskrækkelse

afspænding

afvæbne

agape

Agape Foundation

AGARD

Agency I, II, III

Agency for the Probition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbian

agenda

Agenda for Peace

agent

agent defeating

agent provocateur

Agent Orance

agentur

agerspor

Aggernæs, Anton

agitation

agitprop

aggression

aggressiv

agressor

AGM

Agrell, Wilhelm

agroøkologi

AH Værktøj og Metalvarefabrik A/S

ahisma

AIA

AIC ; Arbejderbevægelsens-Informations-Central

AIC ; Arbejderbevægelsens Internationale Center

Airborne Alert

US Air Force

Airland Battle-doktrinen

akademi

akademiker

Akademikernes Fredsforening

Akademikere/intellektuelle mod NATOs bombninger på Balkan

akademisering

Tekst. Undervisning.

Akademirådet

akkordarbejde

Tekst. Fransk:

akkordløn

Tekst. Fransk:

aksemagterne

aktie

aktindsigt

aktinium

aktiv

aktivering

aktivisme

aktuelle stater

akut

akustik

akvarium

Tekst.

akvædukt

alarm

Alaska

ALBA-landene

Albanien

album

ALCM

alder

alderdom

Aldermaston Atomic Weapons Research Establishment

Aldrig mere Krig

alfabet

Tekst.

alfabetiseringsregler

Tekst.

alfapartikler

Tekst.

Algemeene nederlandsche Vredesbond

Algeriet

Alijah-børn

alkohol / alcohol

alkoholisme

Alkoholreklamenævnet

alkymi

allegori

Allen, William

All Peoples Association

Mellemkrigsårene. Dansk afdeling 1933.

Allied Research Corp.,

alliance

Alliancen af Små Østater

Alliance universelle des femmes pour la paix par l'education

alliancefri

Alliant Techsystems Inc.

allierede

allochthonous

allokere

Alamogordo, New Mexico

almanak

almenbevæbning

almindelig landefred

Almindelig traktat om forbud mod krig

almindelig værnepligt

almisse

almisselem

Tekst.

almue

aloha

Alpha

alsang

alternativ

Det alternative sikkerhedspolitiske flertal

Den alternative Nobelpris

alternativt beredskab

alternativt forsvar

aluminium

Amazonas

amazone

ambassade

Tekst.

ambassadør

ambulance

Amerasians

American Association for International Conciliation

American Association for World Peace

American Atomic Energy Commission

American Civil Liberties Union

American Danish Greenland Commission

American Defense League

Tekst.

American Freedom Congress

Historisk amerikansk borgerrettighedsgruppe oprettet ...

American Freedom Convention

American Freedom Foundation

American Freedom Fund

Aktuel amerikansk Patriotisk forening oprettet ...

American Friends Service Committee

American Independence League

American League to Limit Armaments

American Liberty Defence League

American Navy

American Neutral Conference Committee

American Peace and Arbitration League

American Peace Crusade

American Peace Society

American School Peace League

American Society for the Judical Settlement of Disputes

American Union Against Militarism

americium

Amerika

Amerika: Demogradi

Amerika: Geografi

Den amerikanske atomenergikommission / Atomic Energy Commission

Amerikanske atomvåben

Amerikanske atomvåbenforsøg

Den amerikanske flåde

AMF

amfibiestyrke

Ammundsen, Ove Valdemar

ammunition

Ammunitionsarsenalet; Hærens Våbenarsenal

ammunitionsskib

amnesti

Amnesty International

AMR&M, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile

amok

amour

amt

amtspas

amulet

Tekst.

analog

analyse

anamnese

anarki

anarkist

anarkosocialisme

anarkosyndikalisme

anatomi

anatopisme

ANC

andel

Tekst.

andelsbevægelsen

Tekst.

Anden Internationale

Tekst.

anden verdenskrig

Andersen, Alsing

Andersen, Inger Bjørn

andet slag

Det andet Tyskland

Andorra

Andrews, Charles Freer

ane

anekdote

anetavle

Angell, Norman

anger

Tekst.

Angola

angreb

angst

animator

anke

Ankenævn for biler

Ankenævnet for Afgørelse vedrørende Planters Sundhed

Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen

Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Ankenævnet for Bidrag til Arbejdsmarkedsfondene

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Ankenævnet for Disciplinarmidler i henhold til Beredskabsloven

Ankenævnet for Disciplinarmidler i henhold til Lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde

Ankenævnet for Dyrlæger

Ankenævnet for Feriehusudlejning

Ankenævnet for Filmcensuren

Ankenævnet for Flypakkerejser

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Forsikring

Ankenævnet for Gældssanering af Statsgaranterede Studielån

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme

Ankenævnet for Hulrumsisolering

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Husholdningsapparater til el og gas

Ankenævnet for Invalideforsikringsretten

Ankenævnet for Investeringsfonde

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Køreundervisning

Ankenævnet for Murerfaget

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Pelsbranchen

Ankenævnet for Radio- og TV-apparater

Ankenævnet for Renserisager

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Ankenævnet for Søfartsforhold

Ankenævnet for Tekniske Installationer

Ankenævnet for Tilskud til Statsgaranterede Studielån

Ankenævnet for Tjenestemandssager

Ankenævnet for Uddannelsesstøtten

Ankenævnet for Vaskerisager

Ankenævnet for VVS-installationer

Ankenævnet i henhold til § 8 i Lov 260 af 01.06.1945 (vedrørende forræderi med videre)

Ankenævnet i henhold til lov nr. 500 af 9.10.1945 vedrørende tilbagebetaling af fortjeneste

Ankenævnet i Sager om Svangerskabsafbrydelse og Sterilisation

Ankenævnet på Energiområdet

Ankenævnet vedrørende Arbejdsgivernes Elevrefusion

Ankenævnet vedrørende Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Ankenævnet vedrørende Læresteder og Praktikvirksomheder

Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder

Ankenævnet vedrørende valutasager

Ankenævnet vedrørende vareforsyningssager

Ankestyrelsen

anneksion

anno

anordning

anonym

Another Mother for Peace

anschluss

anstalt

ansvar

antagonistik

Antarktis

Antarktis-traktaten

antagonisme

antagonistisk

Anteon International Corp.

anti

Anti-Enlistment League

Antigua & Barbuda

antiimperialisme

Anti-Imperialist League

antik

Antikomiternpagten

antikommunisme

antimilitarisme

antimon

antipersonelminer

antiraket - raketter

antisemitisme

US Anti-Terrorism Assistance Program

antiterrorisme

anti-ubåds-krigsførelse

anthrax

antropologi

Antvorskov

ANZUS

A. P. Møller

apanage

Apartheid

apati

apokalyptik / apokalypse

apologi

apostasi

apostat

apostasere

apostel

apostolat

apostolicimus

apostolsk

apotek

Apotekerrådet

Apotekervarenævnet

appeasement

appel

US APRA

araber

Arabien

arabisk

Den arabiske liga

arabisk teologi

Arbeisgemeinschaft Deutscher Friedensverbände

Historisk tysk fredsgruppe.

arbejde

arbejder

arbejderparti

Sammensat begreb.

arbejderlitteratur

Tekst.

arbejderbevægelse

Arbejdsdirektoratet

arbejdsformidling

Tekst, herunder : Arbejdsløshedskassernes Samvirke

Arbejderforsikringsrådet

arbejdsgiver

Tekst.

Arbejdsgruppe for fred i Mellemøsten

arbejdslejre

arbejdsløs

Arbejdsløshedsnævnet

Arbejdsmarkedets Ankenævn

Arbejdsmarkedsstyrelsen

arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljørådet

Arbejdsministeriet

Arbejdsnævnet

Arbejdsrådet

Arbejdsskadestyrelsen

arbejdssoldat

Arbejdstilsynet

arbitrage

Arbitration Alliance

arbitrær

US Area 51

Area-Wide Missile Defence System

Argentina

argument

argon

arie

Aristofanes

aristorkati

arkebusering

arketype

Arkin, William M.

arkitekt

Arkitekter for fred

Arkitektnævnet

arkitektur

arktisk

arkiv

arkæologi

armada

Armageddon

Armageddon

Tekst.

Litteratur

Sleepwalking to Armageddon: The Threat of Nuclear Annihilation.
/ : Edited by Helen Caldicott. The New Press, 2017.

armbrøst

armé

Armenien

armering

armod

arms

The Arms Trade Resource Center

arms transfer

Arnoldson, Klas Pontus

US ARPANET

arrogance

arsen

arsenal

artilleri

arv

ASA ; US Army Security Service

ASAT

asbest

ashram

ASI

Asien

ASIO

askese

asket

asketik

asketiker

asketisk

asketiske skrifter

aspekt

aspiration

ASROC

assembly centers

Asser, Tobias Michael Carel

Aserbajdsjan

association

Association de la paix par le droit

Association for International Conciliation

Association for International Conciliation

Tekst.

Litteratur

Association for the reform and codification of the law of nations

Association La paix et le Désarmament par les Femmes

Association of Old Crows

Association to Abolish War

associativ

associering

Assyrien

assyriologi / assyriology

astat

astronom

astronomi

ASW; Anti-Submarine Warfare

asyl

asylansøger

asylbørn

asylcenter

asylret

atavisme

ATBM

ateist

ateisme; atheisme

Atlanterhavet

Atlanterhavsdeklarationen

Atlantpagten

atlas

atmofil / atmophile elements

atmosfære

atmosfærisk

atmosfæriske atomvåbenforsøg

atol

atom

US Atomic Energy Commission

atomaffald

atomalderen

atomanlæg

Tekst.

atomar ammunition

atomarbejder

atomberedskab

atombombe

atombombemål

atomdød

Græsk: Demon core. Tekst.

Litteratur

atomenergi

Atomenergikommissionen

atomeksplosion

atomfysik

atomisere

atomisvinter

Atomkampagnen

atomkraft ; kernekraft

atomkraftværk eller kernekraftværk

første internationale atomkonference

atomkrig

atomlobby

atommagt

atommarch

atommodeller

Græsk: Tekst.

Litteratur

atomnomader

Græsk: Tekst.

Litteratur

atomnummer

atomnummer

Græsk: Tekst.

Litteratur

Atomoplysningsudvalget

atompacifist

atomplan

atompolitik

atomprogram

Græsk: Tekst.

Litteratur

atomprotest

atomprøvestop

atomraket

atomreaktor

atomregning

atomskib

atomsprænghoved

atomstop

atomstrategi

atomstrategi

Græsk: Alle strategier der involverer atomvåben.

Litteratur

atomtegn

atomteknologi

atomteori

atomterrorisme

Græsk: Tekst. atomvåben ; statsterrorisme.

Litteratur

atomtid

atomubåd

atomulykke

atomveteran

atomvåben

atomvåbenforsøg

atomvåbenfri zone

  atomvåbenklubben

atomvåbenuheld

atomvægt

Atterdagsbevægelsen

Auschwitzdagen

audiens

auditorium

auditør

autochthonous

autodafe / autodefé

autodidakt

autokrati

automobil / automobile

Automobilfordelingsnævnet eller Bilfordelingsnævnet

autonomi

autor

autoritet

autoritær

Australian Peace Alliance

Australien

Australien: Fredsbevæglser

Australien: Politiske partier

Australiengruppen

avanceret

avantgarde

Avery, John

avis

Avnery, Uri

AVP ; Alternativ til Vold Projektet

AVS-landene

a-våben

AWAC; Airborne Warning and Control System

AWE; UK The Atomic Weapons Establishment

AWOL

AWRE

Ayala, Balthazar

Belgisk folkeretsekspert og naturretstilhænger.

Top


B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Æ| Ø| Å

Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page